Molino Sa Farinera

Molí Sa Farinera Molino Sa Farinera Windmill Sa Farinera

Camí de Son Fangos, 141, 07610 Palma, Illes Balears Camí de Son Fangos, 141, 07610 Palma, Illes Balears Camí de Son Fangos, 141, 07610 Palma, Illes Balears

Al municipi de Palma hi havia diverses dotzenes de molins fariners que aprofitaven la força del vent per a moldre el gra i transformar-lo en farina. La majoria es localitzaven en el Plà de Sant Jordi. En el municipio de Palma había varias docenas de molinos harineros que aprovechavan la fuerza del viento para moler el grano y transformarlo en harina. La mayoría se localizaban en el Plà de Sant Jordi. In the municipality of Palma there were several dozen flour mills that took advantage of the force of the wind to grind the grain and transform it into flour. Most of them were located in Plà de Sant Jordi. (www.deepl.com)