The Stranger Inside

2016

Categoria: thriller Categoría: thriller Category: thriller

Duració: 1 h 30 min Duración: 1 h 30 min Duration: 1 h 30 min

Productora: Cartel Pictures, The Cartel Productora: Cartel Pictures, The Cartel Producer: Cartel Pictures, The Cartel

Director: Danny J. Boyle Director: Danny J. Boyle Director: Danny J. Boyle

Versió original: anglés Versión original: inglés Original version: english

Layla i Nate són feliçment casats i estan tractant de ser pares. Davant la impossibilitat de concebre, recorren a la doctora Hartman, tota una eminència en la fecundació in vitro. Aviat la parella comença a sospitar que alguna cosa va malament. Layla y Nate están felizmente casados y están tratando de ser padres. Ante la imposibilidad de concebir, recurren a la doctora Hartman, toda una eminencia en la fecundación in vitro. Pronto la pareja empieza a sospechar que algo va mal. Layla and her husband Nate become the target of their fertility doctor.