Jappeloup

2013

Categoria: drama Categoría: drama Category: drama

Duració: 2 h 10 min Duración: 2 h 10 min Duration: 2 h 10 min

Productora: Acajou Films, Pathé, Orange Studio Productora: Acajou Films, Pathé, Orange Studio Producer: Acajou Films, Pathé, Orange Studio

Director: Christian Duguay Director: Christian Duguay Director: Christian Duguay

Versió original: francès Versión original: frances Original version: french

A principis dels 80, Pierre Durand abandona l'advocacia per a dedicar-se en cos i ànima a la seva passió: el salt d'obstacles a cavall. Secundat pel seu pare, ho aposta tot a un jove cavall en qui ningú creu: Jappeloup. Massa petit, estrany, imprevisible, ple de defectes encara que també d'extraordinàries qualitats. Prova rere prova, el duo progressa, imposant-se en el món de l'equitació. Arriben llavors els Jocs Olímpics de Los Angeles, que tindran un resultat inesperat. A principios de los 80, Pierre Durand abandona la abogacía para dedicarse en cuerpo y alma a su pasión: el salto de obstáculos a caballo. Apoyado por su padre, lo apuesta todo a un joven caballo en quien nadie cree: Jappeloup. Demasiado pequeño, extraño, imprevisible, lleno de defectos aunque también de extraordinarias cualidades. Prueba tras prueba, el dúo progresa, imponiéndose en el mundo de la equitación. Llegan entonces los JJOO de Los Ángeles, que tendrán un resultado inesperado. At the start of the 1980s, Pierre Durand abandons a promising legal career and throws himself into his true passion, showjumping. With his father's backing, he gambles everything on a young horse in whom no one else had any faith: Jappeloup. Too small, too stubborn, too impetuous, he has many faults, but also a remarkable jumping ability. From competition to competition, the pair improve and begin to make their mark on the showjumping world. But the Los Angeles Olympic Games are a disaster for them, and Pierre has to face up to their shortcomings.