INFORMACIÓ PER A EMPRESES I TREBALLADORS – COVID19 (GOIB 15/06/2020)

 

MORATÒRIA I AJORNAMENT DE PAGAMENT DE COTITZACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL

 

INFORMACIÓ PER A PIMES

 

SUBVENCIONS PER A AUTÒNOMS I EMPRESES

 

PREGUNTES I RESPOSTES

INGRÉS MÍNIM VITAL
Es pot sol·licitar a partir del 15 de juny a través de la seu electrònica i el registre electrònic de la Seguretat Social. És complementària amb altres ingressos i es demana per unitat de convivència (no per persona) i en situacions de vulnerabilitat econòmica. Va dels 462 euros als 1.015, en funció de les característiques de la unitat de convivència. Les persones que el sol·licitin han d’estar d’alta com a demandants d’ocupació.
TREBALLADORS
Soc treballador d’un establiment que ha tancat per força major. L’empresa em pot fer un ERTO? Podrà fer un ERTO per força major quan l’empresa presenti pèrdues d’activitat derivades de les diferents mesures governatives adoptades a conseqüència del Covid-19 (inclosa la declaració de l’estat d’alarma) que impedeixin greument a l’empresa continuar amb la seva activitat: Per exemple: suspensió o cancel·lació d’activitats, restriccions en la mobilitat de les persones i/o les mercaderies a nivell nacional i internacional, limitacions en el transport públic, entre altres.

Soc fix discontinu, treballo a l’hostaleria, i m’han interromput el contracte d’acord amb el Conveni Col·lectiu, què he de fer? Contacta amb els representants legals dels treballadors de la teva empresa, o en tot cas, amb els sindicats. L’empresa ha de fer un ERTO i t’hi ha d’incloure, no pot interrompre la teva relació contractual segons el Conveni Col·lectiu. Si en el moment de presentació de sol·licitud de l’ERTO tu et trobaves a l’atur per la interrupció de contracte, l’empresa t’hi pot incloure en aquella mateixa data.

I si ja se m’havia acabat l’atur abans d’entrar a treballar, cobraré igual? Si t’inclouen a l’ERTO, cobraràs l’atur especial aprovat per l’Estat: no consumeix temps d’atur i no importa quant de temps tenguis cotitzat.

L’empresa m’ha donat vacances forçades. És legal? No, l’empresa no pot modificar el calendari pactat de vacances. Si això es produeix, pots interposar una denúncia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Tampoc et poden acomiadar: tots els acomiadaments fets des de la declaració de l’estat d’alarma que utilitzin arguments econòmics, de producció, tècnics i organitzatius derivats del coronavirus són IMPROCEDENTS.

Si l’empresa continua l’activitat quins drets tenc? Si l’empresa no aplica un ERTO i continua l’activitat haurà de garantir la teva seguretat i salut en l’entorn laboral. Preferiblement, haurà d’aplicar mesures de flexibilitat com el teletreball. Si tens algun dubte contacta amb l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral: 971 78 49 68.

Puc demanar mesures de conciliació a l’empresa? Sí, amb el Reial Decret Llei que es va aprovar el passat 17 de març ho pots fer

-Tens dret a treballar a distància. Per fer-ho, les empreses han de reorganitzar la feina i adoptar mesures de flexibilització perquè no hagis d’anar al teu lloc de feina.

-Tens dret a l’adaptació del teu horari i la reducció de jornada. Si cuides el teu cònjuge o parella de fet, familiars amb fins al segon grau de consanguinitat. Això implica que pots demanar un canvi de torn, un horari flexible, jornada partida, etc. És un dret individual: tu has de fer la proposta i arribar a un acord amb l’empresa.

Tenia cita amb el SOIB, hi he d’anar? Quan demanis cita a la teva oficina d’ocupació, et telefonarem per atendre’t telefònicament amb suport telemàtic perquè no t’hagis de desplaçar a l’oficina. Recorda que pots demanar cita a través de l’aplicació de cita prèvia del SOIB, al web soib.es o telefonant el 971 225 791.

Havia de començar a treballar i l’empresa m’ha dit que no hi vagi, què faig? L’empresa ha d’especificar-te els motius pels quals no et criden. En cas de fer un ERTO, els fixos discontinus s’inclouen a l’expedient i tendran accés a prestació: : l’empresa t’ha de cridar en la data prevista i passaràs a formar part de l’ERTO. Si t’acomiaden sense fer un ERTO, Inspecció de Treball pot intervenir i sancionar: xerra amb els teus representants sindicals

Em tocava segellar la meva demanda aquests dies, com ho he de fer? No has de fer res. Des del SOIB renovarem de manera automàtica totes les demandes des del 16 de març fins al 30 de setembre. Si encara et queden dubtes, pots telefonar directament a la teva oficina. Trobaràs tots els telèfons aquí. Es van fent renovacions automàtiques de manera setmanal. Les persones demandants reben un SMS/correu electrònic amb el text “renovació automàtica” com a assumpte i la data de la propera renovació com a text o cos del missatge. És normal si el missatge no arriba el mateix dia que estava previst renovar la demanda.

Què puc fer des de casa si m’han acomiadat? Si alguna vegada t’has inscrit al SOIB i va donar el teu número de mòbil, hi ha certs tràmits que pots fer en línia, com donar-te d’alta o canviar les dades de la demanda. Tens tota la informació en el nostre web. També pots demanar cita través de l’aplicació de cita prèvia del Govern, del web del SOIB o del 971225791 (012) i et telefonarem en ordre de cita prèvia. A més, el SEPE ha creat un formulari de pre-sol·licitud de prestació perquè puguis demanar l’atur.

M’han acomiadat, què faig? L’empresa t’ha d’especificar els motius de la teva baixa. Tampoc no et pot donar de baixa sense notificar-t’ho. Si t’acomiaden sense fer un ERTO, Inspecció de Treball pot intervenir i sancionar: xerra amb els teus representants sindicals. Tots els acomiadaments fets a partir de la declaració de l’estat d’alarma que utilitzin arguments econòmics, de producció, tècnics i organitzatius derivats del coronavirus són IMPROCEDENTS.

Si t’acomiaden, has de fer la sol·licitud de prestació. Com? A través d’una d’aquestes vies:

-Telemàticament a la seu electrònica si la persona treballadora té DNI electrònic, certificat digital o cl@ve

-Telefònicament (vies col·lapsades)

-A través del formulari de pre-sol·licitud

I si estic fent un curs de formació del SOIB? Si ets una persona que està cursant accions formatives, les classes presencials han quedat suspeses, però el SOIB ha posat en marxa mecanismes perquè els centres puguin demanar impartir la formació en línia. Aquí tens tota la informació. Si estàs cobrant una beca per assistir a aquesta formació, les teves absències comptaran com a justificades.

L’empresa vol fer un ERTO, què he de fer? No és necessari que vagis a la teva oficina del SOIB ni que demanis cita, et tramitarem automàticament l’alta de manera telemàtica i t’enviarem la targeta de demandant per correu electrònic o per correu postal. Tens dret a prestació per atur i l’empresa la tramitarà amb el SEPE sense que hagis de fer res. Cobraràs prestació, però no consumiràs atur. El teu contracte queda en suspensió i, quan acabi el període de l’ERTO, tornaràs al teu lloc de treball amb les mateixes condicions.

Estic de baixa per maternitat/paternitat i l’empresa on faig feina aprova un ERTO, què he de fer? L’empresa t’ha d’incorporar a l’ERTO. Cobraràs la baixa i quan acabis la baixa l’ERTO encara és vigent, passaràs a cobrar prestació (però sense consumir atur i malgrat no compleixis amb el mínim de temps cotitzat).

Estic de baixa per incapacitat temporal, l’empresa m’ha d’incloure a l’ERTO? Sí, perquè quan acabis la baixa passaràs a cobrar l’atur.

Estic en període de prova i l’empresa fa un ERTO, m’hi ha d’incloure? Sí, l’empresa t’ha d’incloure a l’ERTO. Si t’acomiada després que comenci l’estat d’alarma dient que no has passat el període de prova, es tracta d’un acomiadament improcedent. En cas que l’empresa on treballes no faci un ERTO i t’acomiadi a partir del 9 de març per no superar el període de prova, el SEPE reconeixerà la teva situació legal de desocupació.

Sóc eventual, l’empresa on faig feina fa un ERTO i se m’acaba el contracte abans de reprendre l’activitat. Em quedaré al carrer? En cas que sigui una suspensió de contracte, la durada del contracte quedarà suspesa durant el temps que l’ERTO estigui actiu. Per exemple: si una persona es troba dins un ERTO des del dia 1 d’abril i el contracte li acaba dia 15 d’abril, quan l’estat d’alarma s’aixequi i acabi l’ERTO, el contracte es prorrogarà aquests 15 dies. En cas que l’exemple anterior fos d’una reducció de jornada, tampoc es pot finalitzar el contracte dia 15 d’abril. La persona treballadora quedaria inclosa a l’ERTO fins que acabi l’estat d’alarma.

Soc fix discontinu, encara no em tocava començar i l’empresa fa un ERTO, hi entr? Sí. L’empresa t’ha de cridar quan estigui previst que comencis a fer feina i incloure’t a l’ERTO. Els fixos discontinus també s’han d’incloure als ERTO: si ja havien estat cridats, s’hi inclouen amb caràcter ordinari.

Si encara no havien estat cridats:

-I havien d’incorporar-se abans de la data en què s’aprova l’ERTO: se’ls ha d’incorporar en data d’efectes d’ERTO

-I havien d’incorporar-se després de la data en què s’aprova l’ERTO: se’ls ha d’incorporar utilitzant com a referència la data de crida de l’any 2019 o la data d’alta del 2019. Si es tracta de persones afectades per una crida efectuada i interrompuda (i quan es va presentar l’ERTO, per tant, eren a l’atur), se’ls ha d’incloure amb data d’efectes des que l’ERTO es va presentar.

En cas d’ERTO, quant cobraré? El 70% de la teva cotització mitjana dels darrers 180 dies cotitzats (o del període anterior a la teva situació d’atur derivada del COVID19), també es tindrà en compte els fills o filles a càrrec, es consideren fills o filles a càrrec si son menors de 26 anys o son majors amb discapacitat o les persones menors acollides, si conviuen amb tu i no tenen rendes mensuals superiors al salari mínim interprofessional. Si la informació de fills o filles a càrrec ja consta a la base de dades del SEPE, es calcularà automàticament a la prestació i si aquesta informació no consta a la base de dades, els serveis d’ocupació regularitzaran la nòmina d’ofici si les persones treballadores no reben la quantitat completa: no és necessari reclamar la diferència.

He cobrat, però hi ha hagut errors en la meva prestació, com ho he de fer? Els errors i incidències en el cobrament de prestacions per ERTO es canalitzen a través de les gestories. Has de xerrar amb la persona responsable de l’empresa on treballes o amb la gestoria que du les seves gestions perquè enviï un correu electrònic a dp07acuerdos.ere@sepe.es i ho solucioni.

Aquesta prestació m’afectarà en la declaració de la renda l’any que ve? Sí, de la mateixa manera que una prestació per atur habitual.

I si és una reducció de jornada i no una suspensió de contracte, quant cobraré? El percentatge de jornada que deixes de fer passaràs a cobrar-lo com a prestació per atur. (Si et redueixen un 50% la jornada, el 50% del teu sou es tramitarà com a prestació per atur)

I si l’ERTO dura més de 180 dies? A partir del dia 181, en lloc del 70% de la teva cotització mitjana, la prestació es calcularà amb el 50% de la cotització mitjana.

Si estic dins un ERTO, puc treballar a temps parcial o complet a una altra empresa? Si comences a treballar a temps complet, se’t suspendrà la prestació per incompatibilitat. Si aquesta nova feina fos a temps parcial, tendries la possibilitat de compatibilitzar-ho. A no ser que treballis al sector agrari, ja que el govern central va aprovar una mesura per garantir el subministrament d’aliments que permet compatibilitzar la feina al camp amb el cobrament de prestació per atur, també si estàs dins d’un ERTO (motivat per causes que no són la covid19).

Com puc saber si, després d’un ERTO, el SEPE em tramitarà la prestació? Has d’accedir al web del SEPE (www.sepe.es), accedir a la seu electrònica i clicar a l’apartat de procediments i serveis electrònics per a persones (hi ha una altra finestra per a empreses). A continuació, es desplegarà una llista d’opció: s’ha de seleccionar “consulti les dades i rebut de seva prestació” i, allà, “consultes de la prestació”. Si tens DNI electrònic, certificat digital o estàs donat/da d’alta en el sistema Cl@ve PIN podran entrar-hi directament. La resta hi hauran d’accedir utilitzant l’opció “dades de contrast”. Necessitaran el DNI, el número de telèfon i les deu darreres xifres del compte bancari on l’empresa els paga la nòmina. Si la prestació ja està tramitada, es podrà visualitzar l’import i el termini de la prestació aprovada, tal i com expliquen els sindicats. En cas contrari, s’accedirà a les dades de la darrera vegada que es va cobrar l’atur o un missatge dient que el compte bancari no figura als registres del SEPE (si és la primera vegada que es demana). I si no m’afecta un ERTO, el procediment és el mateix? Sí (mirar resposta anterior)

Estic cobrant un subsidi, el perdré si no vaig a l’oficina del SEPE? Durant el temps que duri l’estat d’alarma, presentar sol·licituds d’alta o de represa de les prestacions o subsidis d’atur fora dels terminis establerts legalment no implicarà que es redueixi el dret a rebre-la. A més, el SEPE pot prorrogar automàticament el dret a rebre un subsidi d’atur per evitar que el fet de no presentar la sol·licitud suposi perdre l’ajut. En el cas del subsidi per a majors de 52 anys, no s’interromprà el pagament del subsidi ni la cotització a la Seguretat Social encara que es presenti la declaració anual de rendes fora de termini. Línies telefòniques d’atenció: 900 81 24 00 / 900 81 24 01 Ja no es pot demanar cita prèvia. Només atenen sol·licituds que els arriben a través de Ratel i a través d’aquest formulari.

Què significa que cobraré un permís retribuït retornable? Que fins al 9 d’abril no has de treballar per poder quedar-te a casa. Durant aquests dies cobraràs el teu sou base i els complements salarials com si anessis a fer feina i, una vegada passi aquesta situació, hauràs de tornar les hores no treballades.

A qui afecten els permisos retribuïts retornables? A totes les persones que estaven treballant fins ara, que no teletreballen, que no són autònomes, que no estan incloses dins un ERTO de suspensió de contracte i que no fan feina a activitats considerades serveis essencials.

Quan i com he de recuperar les hores que no treballi aquests 15 dies? Tens, de marge, entre la finalització de l’estat d’alarma i el 31 de desembre del 2020, però sempre s’ha de fer de manera pactada amb l’empresa. En cap cas la recuperació d’hores pot suposar anar en contra dels teus descansos ni dels teus drets de conciliació familiar, laboral i personal.

Tenc un contracte temporal que acaba durant els 15 dies de permís retribuït retornable, com he de tornar les hores? Amb el Reial Decret-llei 9/2020, la suspensió dels contractes temporals (també el formatius, de relleu o d’interinitat) suposa la interrupció del còmput de la seva duració. Per exemple: si una persona té un contracte de 3 mesos que li acabava dia 11 d’abril, aquest Reial Decret-llei suspèn els 15 compresos entre el 30 de març i l’11 d’abril i, per tant, la persona treballadora no acabaria de treballar dia 11, sinó 15 dies més tard: el 26 d’abril.

L’empresa on faig feina va aprovar un ERTO, però no m’hi va incloure. Ara puc rebre el permís retribuït retornable? Sí. De fet, el permís afecta a la part de la plantilla que no s’havia vist afectada per l’ERTO.

L’empresa em va incloure a un ERTO de reducció de jornada i, després, amb les darreres mesures per frenar l’activitat, l’empresa va tancar: qui em pagarà els dies que no faci feina, el SEPE o l’empresa? Si per les hores que encara treballaves et donen un permís retribuït recuperable, serà l’empresa qui t’haurà de pagar les hores (i tu les hauràs de tornar). El SEPE et pagarà les prestacions que corresponen a totes les hores no treballades per la reducció de jornada que et van fer amb l’ERTO.

Hi ha alguna ajuda per a persones aturades de llarga durada? Poden demanar un subsidi extraordinari per atur. El poden demanar aquelles persones que ja han extingit la resta de subsidis i prestacions per atur, PREPARA o RAI. Es considera com persona aturada de llarga durada qui ha estat inscrita com a demandant d’ocupació durant, com a mínim, 360 dies en els 18 mesos immediatament anteriors a la data de la sol·licitud del subsidi. Aquí, més informació. El web diu que, per demanar aquest subsidi, s’ha d’acreditar davant el SOIB la realització d’accions de recerca activa d’ocupació (BAE), però el SOIB ja va anunciar que, durant l’estat d’alarma, aquest requisit no s’ha d’acreditar.

EMPRESES
La meva empresa pot fer un ERTO? Un ERTO és un expedient de regulació temporal de l’ocupació, que pot consistir bé en una suspensió del contracte de treball, o bé en una reducció de la jornada. Un ERTO es pot presentar en els següents casos:

-Força major: pèrdues d’activitat derivades de les diferents mesures governatives adoptades a conseqüència del Covid-19 (inclosa la declaració de l’estat d’alarma) que impedeixin greument a l’empresa continuar amb la seva activitat: Per exemple: suspensió o cancel·lació d’activitats, restriccions en la mobilitat de les persones i/o les mercaderies a nivell nacional i internacional, limitacions en el transport públic, entre altres. O Situacions urgents i extraordinàries degudes el contagi de la plantilla o l’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretats per l’autoritat sanitària, que quedin degudament acreditats.

-Causes productives: per exemple, caiguda de la producció en casos diferents a força major. El poden presentar les empreses que, per l’estat d’alarma, no poden desenvolupar la seva ativitat, aquelles que, es veuen afectades per raons extraordinàries i urgents vinculades al contagi o aïllament preventiu i aquelles obligades a suspendre l’activitat com a conseqüència del tancament de locals d’afluència pública, restriccions al transport públic o manca de subministraments. El Ministeri de Treball ha publicat una guia amb un llistat de sectors que es pot consultar aquí.

Quines empreses s’hi poden acollir? Aquelles empreses afectades per les causes de força major i productives. El Reial Decret-llei del 14 de març inclou una llista d’activitats que es veuen afectades pels tancaments de l’estat d’alarma i poden presentar ERTO per força major Les empreses de les activitats afectades segons la circular informativa publicada per la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball dia 26/03/20 també poden presentar ERTO per força major.

Quant de temps dura un ERTO? Si és per força major, l’ERTO dura el temps que dura l’emergència: en aquest cas, l’estat d’alarma. En principi, hauria de presentar-se per un període de 2 mesos. A més, l’empresa ha d’informar a la plantilla de la data d’inici de l’ERTO i de la seva durada.

Com puc tramitar un ERTO? Per via telemàtica. En cas de ser un ERTO per força major: https://www.caib.es/seucaib/es/tramites/tramite/1535915 En cas de ser un ERTO per causes productives: https://www.caib.es/seucaib/es/200/personas/tramites/tramite/4207209

Com arribar als tràmits de manera ágil? Al web de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, hi ha un destacat que es diu “clica aquí per tenir tota la información laboral i empresarial sobre el COVID-19”. D’allà, al menú desplegable de l’esquerra, a l’apartat EMPRESES, pot fer clic a “ERTOS” i trobarà l’enllaç directe al tràmit de la Direcció General de Treball. IMPORTANT: Perquè els treballadors puguin cobrar, l’empresa, una vegada tramiti l’ERTO amb la Direcció General de Treball, haurà de fer arribar al SEPE una sol·licitud col·lectiva de prestacions per als seus treballadors i treballadores. El model de sol·licitud es pot descarregar aquí.  Després, poden enviar la sol·licitud a dp07acuerdos.ere@sepe.es . Aquesta sol·licitud s’ha de presentar EN ELS 5 DIES DESPRÉS A PRESENTAR L’ERTO (NO S’HA D’ESPERAR A TENIR LA RESOLUCIÓ).

Com sabré si s’ha aprovat o denegat l’ERTO? Una vegada es resol l’ERTO, es notifica l’empresa o la gestoria al correu electrònic que hi ha al justificant del registre electrònic. Si qui l’ha presentat és una gestoria, s’indica el nom de l’empresa a la notificació. A partir del 24 d’abril, les notificacions favorables del ERTO per força major es notificaran a través del BOIB. En principi, els dilluns, els dimecres i els divendres es publicaran al BOIB llistats de les empreses a qui se’ls aproven els ERTO.

He presentat un ERTO per força major i me l’han denegat, puc presentar-ne un per raons productives? Sí. PERÒ NO podràs mantenir la data de suspensió de contractes que havies proposat per a l’ERTO per força major. De fet, els dies de diferència entre la data proposada per l’inici de l’ERTO per força major i l’inici de l’ERTO per causes productives s’hauran de pagar salaris.

M’han denegat un ERTO, però el SEPE ja havia reconegut les prestacions a la meva plantilla, he de fer alguna cosa? Sí. L’empresa és la responsable de comunicar al SEPE que l’ERTO s’ha denegat. Has d’adjuntar la denegació per correu electrònic a dp07acuerdos.ere@sepe.es i el SEPE anul·larà els reconeixements. Si es fa un pagament indegut, el SEPE reclamarà aquests doblers a través de l’empresa. Si presentes un recurs contra la denegació de l’ERTO, hauràs d’esperar que es resolgui per, en cas de tornar-se a denegar, fer la comunicació al SEPE.

Després de fer-lo, el puc modificar? Sí. A través dels tràmits que el SEPE ha habilitat per notificar-ho.  

Després de fer-lo, el puc ampliar i afegir-hi més persones? Sí. Per fer-ho ho hauràs de comunicar a l’Autoritat Laboral (la Direcció General de Treball) a través de la via telemàtica: https://rec.redsara.es L’assessoria que em du els comptes la setmana passada va donar de baixa alguns treballadors fixos discontinus de la meva empresa. Els puc recuperar i incloure’ls a l’ERTO? Els ha de fer la crida i incloure’ls a l’ERTO. Si la gestoria pot, ha de modificar la situació anterior dels treballadors i treballadores a la Seguretat Social.

Tenc contractades persones que són fixes discontínues, les he d’incloure a l’ERTO? Com? Sí. Si ara mateix estan treballant, sí. Si encara no les has cridat, les has d’incloure a l’ERTO en la data prevista de la crida per al 2020 o la data de crida ordinària que es produís durant el 2019 (la data habitual en què la persona s’incorpora a l’empresa).

Després d’un ERTO no puc acomiadar els meus treballadors durant sis mesos, com ho faig si són fixos discontinus i acaba la temporada? En aquest cas (només en cas que siguin fixos discontinus), el compromís de mantenir l’ocupació durant sis mesos és flexible i podria complir-se durant la temporada que ve. D’aquesta manera, una persona fixa discontínua que acaba de sortir d’un ERTO podria treballar, per exemple, un mes a finals de temporada d’enguany i els altres cinc del compromís de mantenir l’ocupació els treballaria la temporada que ve.

Les persones que estan de baixa per incapacitat temporal o per maternitat/paternitat, han d’entrar a l’ERTO? Sí. Quan acabin la seva baixa, passaran a cobrar l’atur com la resta de la plantilla.

Tenc problemes per presentar la documentació per fer l’ERTO, puc enviar-la en algun altre format? No. Si tens problemes, contacta amb la Direcció General de Treball, però recorda que has d’entregar la documentació com se’t demana perquè es pugui fer arribar al SOIB i al SEPE.

La meva empresa té dos codis patronals i un únic CIF, quin codi ha d’utilitzar per fer l’ERTO? El codi del compte de cotització que es vegi afectat per l’ERTO

Puc aprovar un ERTO que agrupi mesures de reducció de jornada i mesures de suspensió de contracte?

Si la meva empresa ha tancat voluntàriament, es poden acollir a aquestes ajudes? En cas de voler tancar, la teva empresa haurà de dur a terme un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació. En cas contrari, contacta amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social, qui pot sancionar a l’empresa per aquesta conducta.

Vull aprovar un ERTO, però els treballadors no poden venir a signar perquè estan en confinament, com ho puc fer? Pots presentar, amb la documentació de l’ERTO, una declaració responsable que afirmi que has notificat la plantilla.

Tenc una empresa al sector turístic i he aprovat un ERTO per força major. Quan aixequin l’estat d’alarma, no hi haurà demanda… He d’obrir igualment? El Govern està treballant en un model simplificat perquè puguis transformar el teu ERTO per força major en un ERTO per causes productives. Et permetrà tenir la flexibilitat com per incloure gent a l’ERTO i tornar-la a treure en funció de com evolucioni la demanda aquest estiu i, a més, protegeix la plantilla (seguirà cobrant atur) i et protegeix a tu (no hauràs de pagar salaris des de l’endemà de l’aixecament de l’estat d’alarma).

Vaig fer un ERTO i m’agradaria que algunes de les persones incloses poguessin tornar a treballar, com ho he de fer? Has de fer la incorporació segons fixa el conveni d’hoteleria: per cada un dels departaments (oficis) s’haurà de fer segons l’antiguitat i pel lloc de feina que ocupen. A més, s’ha de fer una comunicació al SEPE amb els formularis habilitats.

En cas que una empresa vulgui finalitzar l’ERTO per força major i reprendre la seva activitat totalment, pot continuar aplicant exoneracions/bonificacions en el pagament de les quotes de la Seguretat Social?

Sí. La tornada a l’activitat, encara que inclogui totes les persones treballadores incloses a l’ERTO, no implica perdre la possibilitat d’aplicar exoneracions/bonificacions. Però si es recupera la totalitat de l’activitat, acompanyada de la renúncia total comunicada a la Direcció General de Treball, no es podran aplicar aquestes exoneracions/bonificacions.

Per això és important que, en cas de voler reincorporar tota la plantilla, però no renunciar a l’ERTO, es presenti una declaració responsable a la Tresoreria General de la Seguretat Social sobre el fet que l’empresa passa a situació d’ERTO parcial per als treballadors i treballadores. Si no, la TGSS entendrà que s’ha renunciat a l’ERTO.

Tenc un comerç minorista, es pot treballar dins l’establiment si està tancat al públic? Sí, sempre que no es faci venda al públic ni sigui un dels establiments inclosos a la llista publicada pel Ministeri.

Puc fer arribar productes als meus clients a domicili, encara que no siguin aliments? Sí, però no qualsevol cosa: el Reial Decret-llei no limita el comerç per Internet de productes de primera necessitat (estam parlant de, per exemple, una persona a qui durant l’estat d’alarma se li ha romput un electrodomèstic essencial. L’empresa pot enviar-li’n un).

Si soc una entitat que ha contractat persones a través d’un programa del SOIB, com els afecta l’estat d’alarma? Aquelles persones contractades per aquestes entitats, són treballadors d’aquestes entitats a tots els efectes. Per això, han de ser tractats com la resta de treballadors que no formen part dels programes de contractació finançats pel SOIB. L’entitat/empresa han de consultar les mesures del SOIB, arran de la declaració de l’estat d’alarma, adreçades a entitats amb projectes de foment de l’ocupació publicades al web soib.es.

Quines ajudes hi ha per liquiditat dels autònoms i les empreses? Hi ha una línia de finançament de l’ICO (Instituto de Crédito Oficial) per a empreses i autònoms amb necessitats de liquiditat. Es poden sol·licitar fins a 500.000 € amb un tipus fix màxim anual del 1,50%TAE, sense comissió d’obertura. No es pot fer servir per a refinançaments i l’operació financera té un termini de dos, tres o quatre anys (un any obligatori de manca). Totes les operacions compten amb el 50% de garantia, atorgada per l’ICO. Es podran formalitzar préstecs fins al 31 de desembre de 2020 o fins esgotament de fons. Qui s’hi pot presentar? Empreses i autònoms del sector turístic, transport, Hostaleria, Educació o Activitats recreatives, d’oci i entreteniment. Es pot sol·licitar a les institucions financeres. Més informació. A més, l’ICO ha aprovat una línia d’avals per a empreses i autònoms per garantir els préstecs o renovacions concedits a empreses i autònoms. (Més informació a EMPRESES) Més informació i a www.ico.es.Telèfon gratuït d’atenció: 900 121 121

També pots sol·licitar la línia d’aval d’ISBA, Societat de Garantia Recíproca. Aquesta ajuda es tramita directament amb ISBA SGR, a través de la seva pàgina web ( www.isbasgr.es). A més, hi ha ajudes a la internacionalització, com una línia extraordinària de cobertura asseguradora. És una ajuda de Companyia Espanyola d’Assegurances de Crèdit a l’Exportació, S.A, Cia. d’Assegurances i Reassegurances (CESCE) per a petites, mitjanes i grans empreses (les grans empreses només si són internacionals/estan en procés d’internacionalització o si tenen un problema de liquiditat derivat del COVID-19). Quines activitats contempla? Tot tipus d’operacions comercials, incloses les nacionals, ja siguin de subministrament de béns, prestació de serveis, o unes altres que realitzin empreses espanyoles, per entendre que les mateixes formen part de l’estratègia comercial d’aquestes empreses que actuen preferentment en l’àmbit de la internacionalització. En què consisteix? Una línia de cobertura asseguradora amb càrrec al Fons de Reserva de Riscos de la Internacionalització d’un import de fins a 2.000 milions d’euros. Aquesta mesura té un caràcter extraordinari i una durada de 6 mesos des del 18 de març del 2020. Més informació a la pàgina web de la Companyia Espanyola d’Assegurances de Crèdit a l’Exportació, S.A Cia. d’Assegurances i Reassegurances (CESCE): www.cesce.es. Telèfon de contacte del CESCE: 902 11 10 10.

Si la meva plantilla es nega a venir a treballar tot i tenir permís per obrir, què puc fer? Si tens permís per obrir, has de garantir la seguretat i salut de la teva plantilla i els treballadors i treballadores han de continuar assistint al seu lloc de feina: això sí, amb les mesures de prevenció necessàries.

Puc tancar permanentment l’empresa? No es pot acomiadar perquè la situació que vivim és temporal. Si vol tancar, ha de ser definitiu: no pot tancar per l’estat d’alarma i després tornar a obrir. En cas contrari, la Inspecció de Treball podria actuar.

Tenc un gimnàs, puc continuar cobrant la quota d’aquestes setmanes tot i tenir tancat? No. El Reial Decret Llei 11/2020 aprovat l’1 d’abril protegeix les persones consumidores en aquest sentit. Tant els gimnasos com locals que ofereixen serveis no prestats per l’estat d’alarma (classes de ball…) paralitzen el cobrament de noves quotes fins que torni la normalitat.

Tenc una empresa turística, he de tornar als meus clients el doblers de les activitats que no podran realitzar? Segons el Reial Decret—llei 11/2020, que inclou mesures per protegir les persones consumidores, has d’entregar als teus clients un bonus que podran utilitzar durant un any des de la finalització de l’estat d’alarma. Si passa el temps de validesa del bonus sense haver-se gaudit, la persona consumidora pot demanar el reintegrament complet.

Com notificar els canvis que es facin a un ERTO per part de l’empresa?
Si l’empresa incorpora a un o tots els treballadors per reiniciar l’activitat, ha d’omplir el formulari BAJA ERTE del SEPE disponible aquí.
Si l’empresa redueix la jornada d’alguna de les persones treballadores en suspensió, ha d’enviar a la direcció provincial del SEPE (1) la baixa d’aquestes persones a través del formulari BAJA ERTE i (2) l’alta de la prestació a través de l’imprès SOLICITUD COLECTIVA DE PRESTACIÓN posant, a la casella de reducció de jornada, el percentatge de jornada diària treballada. Ambdós documents s’han d’enviar per redsara.
Si l’empresa incorpora a jornada completa tots o alguns treballadors tots o alguns dies de la setmana, ha de notificar a través de certific@2 els períodes d’activitat per als dies treballats.
Si les incorporacions inclouen dies d’inactivitat, dies d’activitat completa i dies de jornada parcial, a través de certific@2 un càlcul arrodonit dels períodes d’activitats (es dividirà el número total d’hores treballades en el mes entre el número d’hores de la jornada diària de la persona treballadora abans de l’ERTO).
No serà necessari enviar un nou certificat d’empresa sempre que sigui dins del mateix ERTO.
Tota la informació i models aquí.

Puc demanar una moratòria de quotes a la Seguretat Social?
Sí, sempre i quan la teva activitat econòmica sigui una de les recollides dins l’ordre
ministerial del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions de dia 28 d’abril.
Aquest llistat inclou activitats com establiments d’alimentació, perruqueries, fontaneria i
altres tipus de reparacions i alguns tipus d’activitats agràries.

AUTÒNOMS
Soc autònom/a i tenc un petit comerç que és la meva única font d’ingressos, m’he de donar de baixa? No, continua d’alta i contacta amb la teva mútua per poder cobrar la prestació (ajuda) extraordinària que el govern central ha aprovat per a autònoms.

Em dedic a fer reparacions d’electricitat/fontaneria/etc., puc anar a una casa a treballar? Sí, sempre i quan sigui en una situació de necessitat i afecti a productes de primera necessitat (com l’aigua, el gas, l’electricitat o les telecomunicacions).

Si soc autònom, em puc acollir a un ERTO? Si tens al teu càrrec treballadors per compte aliè sí, sempre i quan concorrin les causes de força major o productives. Si no tens al teu càrrec treballadors NO pots demanar un ERTO, però SI pots demanar la prestació extraordinària per cessament d’activitat dels treballadors autònoms sense haver-te de donar de baixa.

Si soc autònom, puc cobrar prestació? Si ets autònom o autònoma i les teves activitats queden suspeses per l’estat d’alarma o la teva facturació cau més d’un 75% respecte del període de facturació del semestre passat, pots demanar una prestació fins que acabi l’estat d’alarma. A més, durant aquest període cotitzaràs a la Seguretat Social i no se’t reduirà la prestació que puguis cobrar en un futur.

Hi ha un mínim de cotització per sol·licitar-la? No, no hi ha un mínim de temps cotitzat. Els requisits són estar d’alta abans del 14 de març del 2020 i estar al dia en el pagament de cotitzacions.

I si tenc deutes amb la Seguretat Social? La Seguretat Social permetrà a qui no estigui al dia amb els pagaments en la data de suspensió de l’activitat o de la reducció de facturació que ingressin les quotes degudes en un termini de 30 dies. Una vegada produït el pagament, es podrà accedir a la prestació.

En cas d’obtenir aquesta prestació, quant cobraré? El 70% de la teva cotització mitjana dels darrers 12 mesos en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

Què ocorre amb els autònoms que estan obligats a continuar prestant servei, com els taxistes? Podran acollir-se, en el seu cas, a la prestació si acrediten la caiguda en la facturació d’almenys un 75%. Si acrediten la reducció dels seus ingressos en el 75% previst, no hi hauria cap problema a compatibilitzar la prestació i l’activitat.

Com justifico que els meus ingressos han minvat un 75%? Tota sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una declaració jurada en la qual es faci constar que compleixen tots els requisits exigits per a causar dret a aquesta prestació. Haurà d’aportar la informació comptable que ho justifiqui: còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes; del llibre diari d’ingressos i despeses; del llibre registro de vendes i ingressos; o del llibre de compres i despeses. Si no està obligat a portar aquesta documentació de comptabilitat, per qualsevol mitjà de prova admès en dret.

Per a justificar la caiguda d’ingressos es poden prendre mesos mòbils (per ex., del 15 de març al 15 d’abril) o han de ser naturals? Es tenen en compte mesos naturals, és a dir, comptaria el mes de març, respecte del semestre natural anterior. Quan el treballador autònom no porti d’alta els sis mesos naturals exigits per a acreditar la reducció dels ingressos, la valoració es durà a terme tenint en compte el període d’activitat.

Haig de pagar la cotització de març? S’haurà de pagar la cotització corresponent als dies previs a la declaració d’estat d’alarma. No obstant això, si es pagués tot el mes per no haver-li estat concedida la prestació abans del gir de les quotes, la TGSS retornarà la part corresponent al període que estigués percebent la prestació de cessament d’activitat, aquesta devolució es farà d’ofici, però res impedeix a l’interessat la seva reclamació a través del sistema XARXA.

Si un autònom té la cobertura amb l’INSS, i no està adscrit a cap mútua com sol·licita la prestació? Tens tres mesos des de la finalització de l’estat d’alarma per adherir-te a una mútua. Si el treballador no formalitza l’adhesió a cap mútua, s’entendrà que ha optat per la mútua amb major nombre de treballadors autònoms associats a la província del domicili de l’interessat. L’Institut Nacional de la Seguretat Social comunicarà a aquesta mútua les dades del treballador autònom que siguin estrictament necessaris. La Mútua Col·laboradora de la Seguretat Social notificarà al treballador l’adhesió amb indicació expressa de la data d’efectes i la cobertura per les contingència protegides.

En cas de pluriactivitat, quins requisits haig de complir per a accedir a la prestació? Pots demanar la prestació extraordinària per cessament d’activitat si se suspèn la teva activitat com a autònom/a o la teva facturació es redueix un 75% com a conseqüència de l’estat d’alarma, independentment de si l’empresa on treballes per compte d’altri (com a empleat o empleada) t’inclou a un ERTO, t’acomiada o hi continues treballant al 100%. No obstant això, en cas que t’acomiadin o et facin un ERTO, per cobrar la prestació per atur t’hauràs de donar de baixa del RETA (és a dir: la prestació per cessament d’activitat i la prestació d’atur no són compatibles).

Com puc demanar la prestació extraordinària per cessament d’activitat per a autònoms? Tens tota la informació al web, a l’apartat autònoms / Prestació extraordinària per cessament d’activitat dels treballadors autònoms.

Quines ajudes hi ha per liquiditat dels autònoms i les empreses? La línia d’aval d’ISBA, Societat de Garantia Recíproca. Aquesta ajuda es tramita directament amb ISBA SGR, a través de la seva pàgina web ( www.isbasgr.es). (Per a més informació sobre què és ISBA, mirar EMPRESES). També hi ha una línia de finançament de l’ICO (Instituto de Crédito Oficial) per a empreses i autònoms amb necessitats de liquiditat. Es poden sol·licitar fins a 500.000 € amb un tipus fix màxim anual del 1,50%TAE, sense comissió d’obertura. No es pot fer servir per a refinançaments i l’operació financera té un termini de dos, tres o quatre anys (un any obligatori de manca). Totes les operacions compten amb el 50% de garantia, atorgada per l’ICO. Es podran formalitzar préstecs fins al 31 de desembre de 2020 o fins esgotament de fons. Qui s’hi pot presentar? Empreses i autònoms del sector turístic, transport, Hostaleria, Educació o Activitats recreatives, d’oci i entreteniment. Es pot sol·licitar a les institucions financeres. Més informació.

A més, l’ICO ha aprovat una línia d’avals per a empreses i autònoms per garantir els préstecs o renovacions concedits a empreses i autònoms. (Més informació a EMPRESES) Més informació aquí i aquí.  Telèfon gratuït d’atenció: 900 121 121

Puc demanar una moratòria de quotes a la Seguretat Social?
Sí, sempre i quan la teva activitat econòmica sigui una de les recollides dins l’ordre
ministerial del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions de dia 28 d’abril.
Aquest llistat inclou activitats com establiments d’alimentació, perruqueries, fontaneria i
altres tipus de reparacions i alguns tipus d’activitats agràries.

COOPERATIVA
Una cooperativa pot aprovar un ERTO? Les cooperatives també poden aprovar ERTO si els seus socis i sòcies són al Règim General de la Seguretat Social. Si són al Règim d’Autònoms, han de tenir persones contractades. En cas que tots els socis treballadors siguin autònoms, es poden acollir a les ajudes per a treballadors autònoms. El SEPE ha anunciat que s’apliquen les mateixes mesures que per a les persones treballadores afectades per un ERTO. Per a més dubtes, les cooperatives poden contactar amb la UCTAIB escrivint a orientacio@uctaib.coop, a administracio@uctaib.coop o telefonant al 971 205 028.

Com es fa? Per poder presentar un ERTO, la cooperativa necessita un acord de l’assemblea general. En cas de poder fer-la a través de mitjans virtuals, es pot fer un acord on quedi especificat que s’ha celebrat. Si no fos possible reunir l’assembla, es pot fer un acord a través del qual el consell rector de la cooperativa pren la decisió i n’assumeix totes les responsabilitats.

Havia de fer un tràmit administratiu relacionat amb la meva cooperativa, el puc fer? El registre és obert, però és millor fer qualsevol consulta per telèfon o per correu electrònic abans de fer-ho presencialment: promocioeconomica@caib.es / 971 17 65 73. A més, tots els terminis de procediments administratius relatius a les societats cooperatives han quedat interromputs fins que cessi l’estat d’alarma: no et preocupis per prescripcions o caducitat de qualsevol acció que hagis de fer.

I si soc soci d’una cooperativa, però soc autònom? Si els socis d’una cooperativa són autònoms, poden demanar la prestació extraordinària per cessament d’activitat. De la mateixa manera que per als autònoms, la gestió d’aquesta ajuda correspon a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social. La poden demanar autònoms socis de cooperatives que les seves activitats es vegin suspeses en virtut del Reial Decret 463/2020, 14 de març, de declaració de l’estat d’alarma i autònoms socis de cooperatives que vegin reduïda la serva facturació, amb o sense suspensió de l’activitat, en un 75%. Els requisits per demanar-la i les condicions són els mateixos que per a la resta d’autònoms (mirar AUTÒNOMS).

Aquesta prestació suposa que qui no ingressi no paga cotitzacions? La prestació consisteix en el fet que qui causi dret a ella no sols la cobrarà, sinó que a més no pagarà les cotitzacions i se li tindrà per cotitzat.

 

ALTRES DOCUMENTS D’INTERÈS

 

Si teniu dubtes, contactau amb comerc@palma.es o info@palmaactiva.com