Darrers dies per demanar les subvencions de comerç de PalmaActiva

Tenen un pressupost de 200.000 euros.

Fins al proper 1 de juliol es poden demanar les ajudes de PalmaActiva per a establiments comercials i de serveis ubicats a peu de carrer a Palma.

Aquests ajuts subvencionen fins al 80 % del cost total de la inversió presentada (IVA exclòs), amb un màxim de 6.000 € per sol·licitant. La suma de les inversions presentades ha d’assolir com a mínim la quantia de 1.000 € (IVA exclòs).

Lupe Ferrer, regidora d’Economia, Comerç i Autònoms, anima les empreses a sol·licitar els ajuts, destacant que “han passat de 100.000 euros l’any passat a 200.000 euros aquest any, hem doblat el pressupost d’aquests ajuts perquè volem que tots els comerços interessats hi puguin accedir-hi, ningú no ha de quedar fora, aquesta és una mostra més del nostre compromís amb el sector comercial”.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Modernització i innovació

  • Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per a modernitzar l’establiment, com mobiliari comercial, maquinària relacionada amb l’activitat…
  • Condicionament físic de l’establiment, com obres de reforma, de posada a punt i d’adequació del local… (s’ha d’acompanyar de la comunicació prèvia o de la llicència d’obres i del justificant de pagament de les taxes de l’impost municipal d’obres).
  • L’adquisició i la instal·lació de l’equipament per a la millora de la imatge comercial, com retolació interior i exterior, disseny i creació de marca…
  • Transformació digital, com aplicacions informàtiques, equipaments informàtics, creació o millora del lloc web, terminals de punt de venda…

Desenvolupament sostenible, estalvi energètic i seguretat

  • Inversions per a una economia baixa en carboni i millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, com sistemes d’il·luminació, aparells de climatització o de conservació d’aliments, certificats d’eficiència energètica, adquisició de vehicles elèctrics i de mobilitat sostenible…
  • Sistemes de reciclat, de reducció i eliminació de residus…
  • Elements per garantir la vigilància, la seguretat de l’empresa i de les persones…

Accessibilitat i insonorització

  • Millorar l’accessibilitat i eliminació de les barreres arquitectòniques, adequació física de l’establiment…
  • Insonorització de l’establiment per als serveis d’alimentació en restaurants, cafeteries, cafès i bars. Les inversions han d’anar acompanyades del certificat del tècnic competent de l’estudi acústic.

TERMINI

La presentació de sol·licituds serà fins a l’1 de juliol.

Més info a https://web.palmaactiva.com/es/download/bases-convocatoria-subvenciones-inversion-comercio-2024/