TALLER DE DIGITALITZACIÓ DEL PETIT COMERÇ

Nivell inicial – Modalitat mixta (presencial i en línia)

1- RESUM / OBJECTIUS
• Ser capaços de mesurar l’impacte real de les plataformes digitals i socials que emprem segons el model del nostre negoci.
• Adquirir noves capacitats organitzatives que s’han de desenvolupar per poder tenir un negoci sostenible i competitiu en el nou entorn digital.
• Entendre que el client ha de ser el centre de la nostre organització.
• Redissenyar el model de negoci per fomentar-lo en les plataformes digitals orientades cap al client.
• Establir una cultura digital i d’intraempreniment a l’Organització que permeti desplegar processos de transformació i d’agregació de valor pel comerç.
• Assolir coneixements fonamentals de l’economia digital i adoptar plataformes per liderar processos de transformació cap a models digitals.

2- PERSONES DESTINATÀRIES
2.1. Dirigit a (inclou requisits):
Prioritàriament dirigit a persones responsables i/o treballadores del petit comerç a Palma.
Imprescindible:
– Comptar amb DNI o NIE vigent.
– Trobar-se en edat laboral en el moment d’iniciar el curs.
– Que tinguin i/o treballin a un petit comerç ubicat a Palma.
– Disposar d’ordinador, connexió a Internet, webcam i auriculars amb micròfon durant tot el període del taller.
2.2. Criteris de selecció:
La selecció es farà en base al qüestionari d’inscripció (aconsellem aportar la màxima informació).
També es tindrà en compte l’ordre de preinscripció al curs (només en el cas d’empat en la valoració de la resta de criteris). El resultat de la selecció final de l’’alumnat i posterior informació es comunicarà VIA CORREU ELECTRÒNIC.

3- CONTINGUTS
BLOC 0: Presentació projecte i participants: objectius i expectatives.
BLOC 1: La transformació digital: què és i per què serveix?
BLOC 2: Internet com a canal de compra/venda.
BLOC 3: Crea el teu aparador en línia i atreu clients.
BLOC 4: Posicionament del teu negoci a Internet: SEO i SEM.
BLOC 5: Facebook e Instagram: exemples de publicitat.
BLOC 6: Gestió i anàlisi del contingut en línia: eines gratuïtes.
BLOC 7: Treball final: creació d’una campanya publicitària (Black Friday/Nadal)

4- PREINSCRIPCIONS
Els 3 tallers són iguals, només canvien els dies de la setmana i l’horari de les classes: