PalmaActiva obre el termini per presentar autocandidatures per formar part del catàleg d’establiments emblemàtics de 2023

Les autocandidatures s’han de presentar mitjançant https://web.palmaactiva.com/seuelectronica

PalmaActiva acaba d’obrir el termini de presentació de candidatures per al catàleg d’establiments emblemàtics de 2023 de l’Ajuntament de Palma. Les sol·licituds que es presentin i les candidatures d’ofici seran estudiades properament per la Comissió Tècnica d’Establiments Emblemàtics. Sota la coordinació de la regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació, integren la comissió tècnica les àrees municipals d’Urbanisme i de Cultura, la UIB i el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials.

Les sol·licituds s’han de fer mitjançant la seu electrònica de PalmaActiva i han d’incloure amb una descripció de l’establiment i fotografies interiors i exteriors.

La catalogació dels establiments emblemàtics de Palma gira al voltant de dos requisits que conformen els pilars fonamentals objecte de protecció:

  • Antiguitat: establiments que es varen obrir abans de l’any 1940 o de més de 75 anys i que mantinguin la seva activitat.
  • Activitat singular: aquella que es distingeix pels coneixements que implica i que són o han estat expressió rellevant de la cultura tradicional balear en els aspectes materials, econòmics i socials.

Jordi Vilà, regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, explica que PalmaActiva ja està treballant en el catàleg d’establiments emblemàtics de 2023 i assenyala que els propers mesos es publicaran les ajudes específiques per a aquests establiments, que estaran dotades amb 100.000 euros. Vilà afegeix que aquest ajuts i aquesta iniciativa estan orientades a la conservació dels establiments tradicionals, històrics i singulars de Ciutat.

El Catàleg d’Establiments Emblemàtics de PalmaActiva de 2022 va quedar conformat per 105 establiments –front als 99 de 2021, hi va haver 7 altes, 1 traspàs i 1 baixa–.

Presentació d’autocandidatures: https://web.palmaactiva.com/seuelectronica/

Més informació: https://web.palmaactiva.com/emblematics-palma/