PalmaActiva incorpora tres agents d’ocupació i desenvolupament local per promoure l’activitat econòmica del municipi de Palma

Tres agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL) han començat a fer feina recentment a PalmaActiva gràcies a una subvenció atorgada pel SOIB en el marc de la Xarxa de Desenvolupament Local, una iniciativa que es centra en la dinamització econòmica i la creació d’ocupació.

Segons explica Rodrigo Romero, regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, aquests tres tècnics/ques realitzaran el projecte “Estratègia d’ocupació i desenvolupament econòmic del municipi de Palma 2020-23”. La seva missió principal és dissenyar i executar un Pla Estratègic d’Ocupació Local, amb l’objectiu d’implantar de manera adequada les polítiques actives d’ocupació i el foment de l’ocupació.

El pressupost d’aquest projecte per a tres anys és de 341.488,09 € –243.409,86 els aporta el SOIB i 138.078,23 PalmaActiva–.

Els agents d’ocupació i desenvolupament local són treballadors que contracten les corporacions, i que tenen com a missió principal col·laborar en la promoció i la implantació de les polítiques actives d’ocupació, el foment de l’ocupació i l’orientació per generar activitat empresarial, dins un marc de sostenibilitat, equitat i visió de gènere.