PalmaActiva i la UIB signen un conveni de col·laboració de pràctiques acadèmiques externes

L’alumnat de la UIB podrà realitzar pràctiques a PalmaActiva

PalmaActiva i la Universitat de les Illes Balears (UIB) han signat un conveni perquè els estudiants de la UIB puguin realitzar pràctiques curriculars i extracurriculars a l’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Palma. El regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Rodrigo Romero, i la vicerectora d’Estudiants de la UIB, la professora Rosa Isabel Rodríguez, han rubricat l’acord a PalmaActiva.

El conveni permetrà l’alumnat de la UIB aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, afavorint l’adquisició de competències que els preparin per a l’exercici d’activitats professionals i facilitin la seva ocupabilitat.

Segons l’edil de Promoció Econòmica i Ocupació, “és molt satisfactori reprendre aquestes pràctiques que ara s’amplien a totes les titulacions, des de PalmaActiva trobam que és fonamental col·laborar en tot el possible amb la Universitat, de segur que l’experiència serà molt positiva tant per a nosaltres com per a l’alumnat”.

 

EL CONVENI.- Mitjançant aquest conveni, PalmaActiva i la UIB regularitzen la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars d’estudiants de grau i de postgrau de títols oficials propis de la UIB.

Aquestes pràctiques són tant curriculars (realitzades dins el pla d’estudis) com extracurriculars (realitzades de forma voluntària durant el període de formació i que poden ser objecte de reconeixement de crèdits).

La finalitat de les pràctiques externes és:

  1. a) Contribuir a la formació integral dels estudiants complementant el seu aprenentatge teòric i pràctic.
  2. b) Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en què els estudiants han d’operar, contrastant i aplicant els coneixements adquirits.
  3. c) Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives.
  4. d) Obtenir una experiència pràctica que els faciliti la inserció al mercat de treball i millori la seva ocupabilitat futura.
  5. e) Afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l’emprenedoria.

 

L’alumnat en pràctiques comptarà amb dos tutors: un acadèmic, que serà un professor de la UIB, i un altre tutor posat per PalmaActiva com a entitat col·laboradora.

El conveni s’estendrà fins a la finalització de l’any acadèmic i serà renovable automàticament fins a un màxim de quatre anys.