PalmaActiva ha donat d’alta 44 empreses el primer semestre de l’any mitjançant el Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE)

Aquesta xifra significa un increment d’un 57,1 % respecte al mateix període de 2020

Les dones, amb un 61,4 %, lideren la creació d’empreses a aquest servei

Mitjançant el Punt d’Atenció a l’emprenedor (PAE), PalmaActiva ha donat d’alta 44 empreses durant el primer semestre de 2021. D’aquestes 44 altes, 37 van ser sota la forma jurídica d’autònom (84,09 %) i 7 com a societat limitada (15,9 %).

Rodrigo Romero, regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, explica que el nombre d’altes s’ha incrementat notablement (57,1 %), “atès que al 2020 vam tramitar 28 durant el mateix període”.

D’aquestes altes, la majoria corresponen a dones (61,4 %), invertint així les dades del primer semestre de l’any anterior, en què les altes a càrrec de dones foren d’un 42,8 %.

Durant aquest primer semestre, el nombre total de sol·licituds al PAE ha estat de 62, de les quals 44 (70,9 %) s’han acabat concretant en una alta, superant també les dades del 2020 en 10 punts percentuals. Aquests mesos, mitjançant el PAE, s’han tramitat 3 cessaments d’activitat.

Aquest servei gratuït de PalmaActiva té una mitjana de satisfacció d’un 9,7.

Així mateix, el primer semestre s’ha incrementat el nombre d’assessoraments duts a terme per fomentar la posada en marxa d’empreses i per ajudar les empreses de nova constitució. Aquest primer semestre de 2021, a PalmaActiva s’han realitzat 580 assessoraments per a persones emprenedores.

“Si ho comparam amb el primer semestre de l’any anterior, podem apreciar que aquest increment en els assessoraments arriba a un 30 % i, de fet, les dades del 2020 també foren superiors en un 3,7 % a les del 2019”, detalla Romero.

Igualment, hi ha una tendència creixent de petició d’aquests assessoraments per part de dones; en concret, en el primer semestre de 2021 els assessoraments van ser demanats en un 56,38 % per dones i en un 43,6 % per homes.

Per tal de facilitar l’atenció al públic i a causa de la pandèmia, el maig de 2020 PalmaActiva instaurà el sistema de cita prèvia per rebre assessorament empresarial, la qual cosa permet planificar l’atenció tècnica, al mateix temps que ofereix la possibilitat d’escollir entre la modalitat presencial i on line.

Aquests primers sis mesos de 2021, la mitjana de cites mensuals se situa al voltant de les 68. “El semestre s’ha caracteritzat per una davallada del nombre de cites demanades a partir del mes d’abril, conseqüència de la recuperació de l’activitat econòmica durant els mesos d’estiu”, explica Romero. La major afluència de persones emprenedores ha estat durant el mes de març, amb 78 cites, seguit de febrer i gener.

Serveis gratuïts.-  El PAE de PalmaActiva ofereix els següents serveis gratuïts per a les persones que vulguin donar-se d’alta com a autònoms o constituir societats de responsabilitat limitada (SRL, SLNE, SLFS):

  1. Informació general sobre aspectes legals, fiscals, comptables i de Seguretat Social.
  2. Informació sobre els ajuts i incentius vigents per a la creació d’empreses.
  3. Constitució d’empreses mitjançant el sistema de tramitació telemàtica CIRCE, utilitzant el document únic electrònic (DUE).
  4. Tramitació del cessament de l’activitat mitjançant el sistema de tramitació telemàtica CIRCE.

Més informació: https://web.palmaactiva.com/empresa/crear-una-empresa/punto-pae-palmaactiva/