PalmaActiva duplica el nombre de sol·licituds de subvencions per al petit comerç

S’han rebut un total de 90 sol·licituds per accedir a les ajudes directes de PalmaActiva


El passat 30 de juny de 2020 va finalitzar el període de presentació de sol·licituds de les subvencions. S’han rebut un total de 90 sol·licituds per accedir a les ajudes directes de Palmaactiva; aquesta xifra representa un augment del 91 % en relació amb l’any anterior ja que s’han presentat quasi el doble de sol·licituds. Entre els motius d’aquest increment de sol·licituds es poden citar:
• El coneixement entre l’empresariat local (comerç de proximitat, bars i cafeteries, perruqueries…) de les subvencions.
• L’ampliació de les actuacions subvencionables per als establiments de restauració (a la insonorització s’ha afegit l’accessibilitat, la millora energètica i el reciclat, entre altres).
• Els efectes de la COVID han permès identificar elements que ja eren subvencionables, però que fins ara eren poc demanats, com les mampares de protecció, els TPV, etc.
• La necessitat d’adoptar mesures de prevenció i higiene amb motiu de la COVID.
• L’ampliació del termini de presentació.

Enguany és la cinquena edició en què de manera consecutiva PalmaActiva posa a l’abast de l’empresariat local – comerç de proximitat, restauració, perruqueria…- ajudes directes per a les inversions efectuades en els locals amb motiu de la millora i la modernització d’aquests.

Aquestes ajudes subvencionen fins al 80% del cost total de la inversió presentada (IVA exclòs), amb un màxim de 2.300€.
S’ha d’observar que la quantia arriba a un màxim de 4.600€ en el cas que les actuacions desenvolupades siguin per millorar l’accessibilitat i suprimir les barreres arquitectòniques.

Els beneficiaris poden ser persones físiques o jurídiques amb activitat mercantil que iniciïn o siguin titulars d’una activitat comercial o de serveis situada a peu de carrer al municipi de Palma.