PalmaActiva dobla el pressupost de les subvencions de comerç, que passen de 100.000 a 200.000 euros

La presentació de sol·licituds serà des de l’endemà de la publicació al BOIB, que està prevista que sigui a meitat del mes d’abril.

 

PalmaActiva convoca una nova línia d’ajuts als establiments comercials i de serveis ubicats a peu de carrer a Palma. Lupe Ferrer, regidora d’Economia i Comerç, destaca que aquestes subvencions passen dels 100.000 euros de l’any passat a 200.000 euros.

L’edil de Comerç destaca que “aquest any hem doblat el pressupost d’aquests ajuts perquè volem que tots els comerços interessats puguin accedir-hi, ningú ha de quedar defora, aquesta és una mostra més del nostre compromís amb el sector comercial”. “Les subvencions duien des del 2017 en 100.000 euros, mentre que el cost de la vida, dels béns, de la mà d’obra… s’ha encarit molt; pensam que incrementar aquests ajuts era una obligació per part nostra”, afirma Ferrer.

 

IMPORT SUBVENCIONABLE

Se subvenciona fins al 80 % del cost total de la inversió presentada (IVA exclòs), amb un màxim de 6.000 € per sol·licitant. La suma de les inversions presentades a totes les actuacions a les quals es presenta el sol·licitant ha d’assolir com a mínim la quantia de 1.000 € (IVA exclòs).

 

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Modernització i innovació

· Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per a modernitzar l’establiment, com mobiliari comercial, maquinària relacionada amb l’activitat…

· Condicionament físic de l’establiment, com obres de reforma, de posada a punt i d’adequació del local… (s’ha d’acompanyar de la comunicació prèvia o de la llicència d’obres i del justificant de pagament de les taxes de l’impost municipal d’obres).

· L’adquisició i la instal·lació de l’equipament per a la millora de la imatge comercial, com retolació interior i exterior, disseny i creació de marca…

· Transformació digital, com aplicacions informàtiques, equipaments informàtics, creació o millora del lloc web, terminals de punt de venda…

Desenvolupament sostenible, estalvi energètic i seguretat

· Inversions per a una economia baixa en carboni i millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, com sistemes d’il·luminació, aparells de climatització o de conservació d’aliments, certificats d’eficiència energètica, adquisició de vehicles elèctrics i de mobilitat sostenible…

· Sistemes de reciclat, de reducció i eliminació de residus…

· Elements per garantir la vigilància, la seguretat de l’empresa i de les persones…

Accessibilitat i insonorització

· Millorar l’accessibilitat i eliminació de les barreres arquitectòniques, adequació física de l’establiment…

· Insonorització de l’establiment per als serveis d’alimentació en restaurants, cafeteries, cafès i bars. Les inversions han d’anar acompanyades del certificat del tècnic competent de l’estudi acústic.

 

TERMINI

La presentació de sol·licituds serà des de l’endemà de la publicació al BOIB, que està prevista que sigui a meitat del mes d’abril.