PalmaActiva contracta 61 persones que faran feina a l’Ajuntament de Palma gràcies als programes mixts SOIB Jove i SOIB 30 Formació i Ocupació

Els projectes mixts Palma Micromachine VIII i Palma Informa V s’adrecen a persones majors de 30 anys

Els projectes mixts Palma Web VII,  Palma Xapa I i Palma Informa VI s’adrecen a menors de 30 anys

Un total de 61 persones treballaran a l’Ajuntament de Palma gràcies als programes mixts SOIB Jove i SOIB 30 Formació i Ocupació. El Centre Flassaders ha acollit aquest divendres l’acte de benvinguda a l’alumnat i al personal professional dels 5 projectes: tres dels quals són del programa SOIB Jove Formació i Ocupació, adreçat a alumnat-treballador menor de 30 anys, i dos del programa SOIB 30 Formació i Ocupació, adreçat a alumnat-treballador major de 30 anys.

Lupe Ferrer, regidora d’Economia i Comerç, i Catalina Jiménez, directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), han estat presents a l’acte de benvinguda. Totes dues han felicitat l’alumnat per haver estat seleccionat i els han desitjat que aprofitin l’experiència per obtenir la titulació.

Gràcies a aquests projectes, PalmaActiva contracta durant 11 mesos 50 alumnes i, durant 12 mesos, 11 professionals (5 directores, 5 docents i 1 tècnica de suport administratiu). L’alumnat participant té durant 11 mesos un contracte de formació i aprenentatge. Tant SOIB 30 Formació i Ocupació com SOIB Jove Formació i Ocupació combinen formació i experiència pràctica amb l’objectiu de millorar les competències professionals. Les persones participants faran aproximadament 1.522 hores de formació i de treball efectiu, gràcies als quals podran obtenir certificats de professionalitat.

Per executar aquests cinc projectes, PalmaActiva ha rebut una subvenció del SOIB de 1.011.448.25 euros, el pressupost total és de 1.045.607.19 euros. Els projectes de SOIB Jove Formació i Ocupació estan finançats pel SOIB amb la participació del SEPE i cofinançats pels Fons Social Europeu; els projectes de SOIB 30 Formació i Ocupació els finança el SOIB mitjançant la Conferència Sectorial.

Els projectes que han començat avui són:

SOIB 30 Formació i Ocupació (projectes per a majors de 29 anys)

 • Palma Informa V
 • Palma Micromachine VIII

SOIB Jove Formació i Ocupació (projectes per a menors de 30 anys)

 • Palma Informa VI
 • Palma Web VII
 • Palma Xapa I

Aquests projectes es realitzen en col·laboració amb la regidoria de Mobilitat (EMT) i la regidoria d’Economia, Hisenda i Innovació (IMI).

Algunes de les tasques que es faran són:

PALMA INFORMA V i VI

 • Desenvolupar un servei d’informació per al col·lectiu de comerciants de Palma amb l’objectiu d’obtenir dades que permetin la detecció de necessitats formatives, de modernització i d’innovació, de sensibilització i inclusió de les noves tecnologies i transmetre informació sobre ajuts, subvencions, accions formatives, campanyes de dinamització comercial/sectorial, iniciatives municipals…
 • Desenvolupar un servei d’informació i/o  recopilació d’informació sobre mobilitat (EMT) i sobre urbanisme comercial (Àrea d’Urbanisme) per part de les persones participants al projecte mitjançant la visita a aturades d’autobús urbà al municipi.
 • Donar suport a les accions col·lectives d’inserció laboral de PalmaActiva: jornades de selecció i fires d’ocupació.

PALMA MICROMACHINE VIII

 • Realitzar l’actualització, instal·lació i/o configuració d’equips informàtics a àrees de l’Administració pública municipal que repercuteixen en el servei que es presta al ciutadà
 • Optimitzar l’ús i rendiment de l’equipament informàtic municipal.
 • Realitzar una campanya de revisió, manteniment, reparació i inventariat de l’equipament informàtic municipal de serveis al ciutadà.

PALMA WEB VII

 • Elaborar i actualitzar pàgines web i aplicacions web d’informació i serveis als ciutadans i visitants de Palma.
 • Facilitar que la informació del municipi estigui a l’abast i sigui accessible a tothom.
 • Oferir una ràpida resposta a les queixes i demandes de residents i visitants mitjançant les TIC.
 • Oferir la possibilitat de poder accedir a les pàgines web des de qualsevol lloc i des de multitud de sistemes diferents.

PALMA XAPA I

 • Reparar, substituir i posar a punt les zones afectades de la carrosseria d’un vehicle, utilitzant els mitjans i els materials idonis garantint la conformitat de l’aspecte, la funcionalitat, els renous i d’estanqueïtat, així com gestionar les peces de recanvi i els materials de la seva activitat, i establir els diferents controls de qualitat.