Palma va assolir el mes d’agost la xifra de 224.408 persones afiliades

Palma tenia el mes de setembre 32.070 persones en situació d’atur, el que suposa una variació intermensual del 1,97%

Palma va registrar 224.408 persones afiliades el passat mes d’agost. Aquesta xifra implica un descens intermensual del 0,55% respecte al mes de juliol de 2020. En termes interanuals, hi va haver un descens de persones ocupades respecte al mes d’agost de 2019, el que suposa el 9,72% menys. El mes de setembre, l’atur es va incrementar a Palma un 1,97% respecte al mes d’agost. Durant el mes d’agost, la taxa d’atur de Palma es va situar en el 12,29%.

Palma va registrar el mes de setembre 32.070 persones en situació d’atur. Això suposa que l’atur interanual va augmentar un 41,59% respecte al mes de setembre de l’any anterior.

D’aquestes 32.070 persones aturades, 17.207 eren dones i 14.863 eren homes. Les dades d’atur per sexe mostren que les dones tenen un major percentatge d’atur respecte als homes, tot i que l’augment tant a nivell interanual (78,04%) com intermensual (2,89%) és major entre els homes.

Respecte al mes anterior, l’atur entre les dones va pujar un 1,19% i entre els homes un 2,89%. La variació interanual entre les dones va ser del 67,56% i entre els homes del 78,04%.

Palma va registrar 10.252 contractes laborals el mes de setembre (1.919 indefinits i 8.333 temporals). Si es compara aquesta xifra amb la del mes anterior, el nombre de contractes es va incrementar un 26,40% (2.141 contractes més), i respecte al mateix mes de l’any 2019 van disminuir un 44,77%. La variació intermensual de la contractació indefinida va augmentar un 57,55%. La variació interanual de la contractació indefinida va baixar un 34,53%. Les contractacions indefinides representen el 18,70% del total de les contractacions.