NORMES DE FUNCIONAMENT DE L’AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ DE PALMAACTIVA-DEMANDANTS DE FEINA

1. El formulari de demandant d’ocupació de la Borsa de feina de l’Agència de Col·locació té una vigència d’un any des de la darrera data que es va inscriure, va actualitzar la seva informació o va respondre a alguna de les ofertes que se li ha enviat.

2. Després d’un any sense actualitzar/entrar al seu formulari es donarà automàticament de baixa. Per activar-lo només s’ha de entrar amb l’usuari i contrasenya, targeta ciutadana o passar per PA ( C/ Socors 22) i activar-lo.

3. Heu d’ actualitzar el formulari de demanda d’ocupació, cada vegada que hi hagi canvis al vostre cv, entrant amb les vostres credencials (usuari i contrasenya o targeta ciutadana ) o presencialment a PalmaActiva ( c/ Socors 22). En el cas de no recordar les credencials pitgeu “ He oblidat la meva contrasenya”.

4. Si esteu en situació de “millora laboral” és necessari que empleneu el formulari amb les condicions laborals desitjades que reflecteixen aquesta millora.

5. Si trobeu feina mitjançant l’Agència de Col·locació el vostre formulari de demanda es donarà de baixa. Si no voleu que se us doni de baixa entreu al formulari amb les vostres credencials ( usuari i contrasenya o targeta ciutadana) i poseu-vos en millora laboral tal i com marca el punt 4 de les normes.

6. Es obligatori respondre a l’avís de qualsevol oferta de feina acceptant o rebutjant la mateixa, en cas de no respondre durant tres vegades consecutives es donarà de baixa el formulari. Per activar-lo només s’ha d’ entrar amb l’usuari i contrasenya, targeta ciutadana o passar per PA ( C/ Socors 22).

RECORDEU:
En cas d’acceptar l’oferta, enviar el cv actualitzat i adaptat a l’oferta de feina a les adreces de correu electrònic indicades en el missatge.
En cas de rebutjar l’oferta, indicar els motius de la renúncia per tenir-ho en compte per a properes ofertes de feina.

7. No és obligatori acceptar una oferta de feina. Si una oferta no us interessa indiqueu-nos els motius, ( horari, salari, jornada…) per tenir-ho en compte per a properes ofertes. En el cas que aquests motius no es reflecteixin en el vostre formulari recordeu actualitzar-lo.

8. Una vegada que us facilitem presencialment usuari i contrasenya i/o entreu al formulari amb targeta ciutadana teniu un termini de dues setmanes per emplenar-lo amb les vostres demandes de feina. Si passat aquest termini no s’ha emplenat s’eliminarà el formulari i s’haurà de començar el procediment novament.

9. Per poder tramitar la sol·licitud com a demandant de feina i per realitzar les seves funcions com Agència Pública d’ocupació 0400000001 la persona interessada té l’obligació de facilitar i registrar les seves dades personals i professionals necessàries i acceptar el tractament d’aquestes per part de Palmaactiva.

Informació bàsica sobre protecció de dades, d’acord amb el Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril; la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i la normativa de desenvolupament: clica al seguënt ENLLAÇ.