L’atur del mes de maig va baixar un 6,81% respecte a l’any passat i un 7,08% respecte al mes d’abril

  • Palma va registrar el maig 18.528 persones aturades, 1.353 menys que el mes de maig de 2017 i 1.412 menys que el mes passat.
  • A Palma es van registrar el mes de maig 24.480 contractes laborals, amb una variació intermensual del +14,5%.

Joana Maria Adrover, regidora de Turisme, Comerç i Treball, ha comparegut avui per donar les darreres dades del mercat de treball, destacant que a Palma continua una evolució positiva tant de l’ocupació com de l’atur, que segueixen presentant increments en termes de taxes interanuals. Des d’octubre de 2012, ja són més de 5 anys (67 mesos) de descens continuat de l’atur a Palma, amb una xifra absoluta inferior a la de l’any 2008; i des d’octubre de 2013, l’ocupació suma més de 4 anys (55 mesos) de creixement interanual ininterromput, de forma que els afiliats superen les xifres dels darrers 10 anys. “Si ens fixem en taxes del mes d’abril és fins i tot superior als mateixos mesos abans de l’inici de la crisis”, ha explicat Adrover.

Ocupació del mes d’abril

Palma registrava 226.326 persones afiliades el passat mes d’abril. Aquesta xifra implica respecte al mes d’abril de 2017 un augment de 7.212 persones ocupades, el que suposa un increment del 4,9%. Si ho comparam amb el mes de març, l’increment és del 3,3%.

La xifra d’afiliació a la Seguretat Social aquest mes, 226.326 ocupats, si es compara amb qualsevol mes d’abril des de l’any 2008 (217.028 afiliats), és la més elevada dels darrers 10 anys i la més elevada d’abans d’iniciar la crisis.

En quant a la distribució d’aquesta xifra entre els diferents règims de la Seguretat Social, la major part del creixement interanual d’aquest mes és produeix al règim general, amb 6.529 assalariats més, el que suposa un 3,5%. També es pot ressenyar que els autònoms augmenten en 785 altes, un 2,9% sobre abril de l’any passat. El pes de cada règim sobre el total de l’afiliació a Palma es manté en els percentatges habituals, i el règim general ronda el 85%.

Analitzant l’afiliació del mes d’abril en el total de règims per activitats econòmiques, es veu que les activitats on s’han incrementat més les afiliacions continuen essent les mateixes: comerç, hoteleria, activitats sanitàries i activitats administratives.

Les activitats que presenten més afiliació són:
• En primer lloc comerç, que té 38.164 afiliats, el que representa un 17% del total d’afiliacions.
• En segon lloc hoteleria, amb 32.544 persones afiliades, el 14% del total d’afiliacions.
• En tercer lloc activitats sanitàries, amb 25.093 efectius, els quals suposen un 11% del total.
• En quart lloc activitats administratives, amb 24.539 afiliats, l’11% del total.

Palma registrà 24.480 contractes laborals el mes de maig. Si es compara aquesta xifra de contractació amb la del mes anterior, va augmentar en 3.096 contractes més, el que representa un increment del 14,5% i un 0,5,% menys que al mateix mes de l’any 2017. “Això pot esser debut a l’avançament de la temporada turística amb una reducció dels contractes principalment a comerç i en menor mesura a hoteleria”, ha explicat Adrover.

El nombre de contractes es va incrementar respecte al mes passat en un 14,5% i respecte al maig del 2017 es mantenen unes xifres similars amb una petita disminució d’un 0,5%. “Ens situem en nivells superiors als anys 2006 i 2007, és a dir, d’abans de la crisi”, ha dit la regidora de Treball.

D’aquestes contractacions, el 90,2% es produeixen en el sector serveis, que suma un total de 22.085 contractes dels quals:
• L’hosteleria va tenir 7.276 contractes el mes de maig, un 16% més que el mes anterior, amb un pes de quasi el 30% del total de contractacions al maig.
• Comerç amb 3.088 contractacions al mes de maig, més d’un 15,6% més que al mes anterior, té un pes d’un 12,6% del total de contractacions aquest mes.
• D’altra banda, es van incrementar els contractes a agricultura (25,4%) i a industria (14.8%) respecte al mes anterior.
• En canvi, van disminuir a construcció (-1%), amb un pes del 6,6% sobre el total de contractes respecte al mes de maig.

Analitzant els resultats respecte al maig de 2017, es pot observar que es mantenen les xifres de contractes encara que amb una petita davallada a hoteleria (-4%) i un increment de les contractacions a comerç (2,4%). Finalment, els contractes indefinits sumen 3.664, un 15% sobre el total. Aquesta xifra reflecteix que s’han incrementat un 11% sobre el mes de abril, el que suposa 366 contractes més i un 18,7% respecte al mes de maig de 2017.

Atur registrat del mes de maig

Palma va registrar 18.528 persones aturades el mes de maig, 1.412 menys que el mes passat i 1.353 menys que el mateix mes de 2017. L’atur segueix baixant en relació als anys anteriors i així, aquest mes de maig va registrar 1.353 persones en atur menys, un 6,81% menys que al maig del 2017. “S’assoleixen per tant 6 de descens de l’atur a Palma durant els mesos de maig”, ha dit Adrover, que ha afegit que la xifra que més s’apropa a l’actual és la de maig del 2017 amb 19.881 persones en atur i la del 2008 amb 15.881 persones. Per sectors econòmics, on més ha disminuït l’atur respecte al més d’abril és a serveis (-8,67%) i agricultura (-5,7%). Al sector serveis, la disminució de l’atur prové especialment d’hoteleria amb un 15,46% menys i comerç amb un 8.73% menys. També davallen agricultura i indústria amb un 19,5% i un 13,6% aturats menys respectivament sobre el mes de maig de l’any passat. En termes de perfil, la davallada correspon majoritàriament als aturats de menys de 25 anys, amb un 15,91% menys en variació intermensual. A nivell interanual, la baixada més importat correspon als majors de 45 amb un 8,2% menys. Les persones aturades que porten 12 mesos o més sumen un 37% del total i cal destacar que els que porten menys de 3 mesos suposen el 31%.

Evolució del mercat de treball a Palma 2014-2018

La regidora Adrover ha repassat també l’evolució del mercat de treball els darrers quatre anys, fent una menció especial als col·lectius especialment sensibles als desajustos del sistema laboral, com són les dones, majors de 45 anys i persones en situació d’atur de llarga durada.

Les dades reflexen el descens continuat de l’atur de dones, molt significatiu, i com durant aquests 4 anys la xifra de dones en situació d’atur baixa constantment de forma important. La mitjana de l’any 2015 va ser de 15.471 dones en situació d’atur, mentre que al 2017 varen ser 12.455 dones i aquesta tendència continua al 2018 amb una mitjana als 5 primers mesos de l’any de 12.477 persones.

Palma registrava al maig de 2015 un total de 12.985 persones majors de 45 anys en situació d’atur. Aquesta xifra ha anant davallant mes a mes, havent al maig de 2018 9.498 persones aturades majors de 45 anys. De mitjana anual suposa un descens d’uns 1.000 aturats cada any.

Respecte a l’atur de llarga durada, de més de 12 mesos, es pot observar també una clara disminució de la xifra en aquests 4 anys. Mentre que 2015 va finalitzar l’any amb una mitjana de 11.700 persones en aquesta situació, a 2017 aquesta xifra va baixar fins a 8.174 persones –unes 3.500 persones menys en dos anys de mitjana– i als 5 mesos de 2018 és de 7.173 persones.

En termes de contractació, la tendència també es positiva durant tots els mesos. Al 2015 es realitzaren una mitjana de 7.803 contractes a dones i al 2017 varen ser 8.981 contractes, és a dir més de 1.000 contractes més de mitjana.

Als darrers tres anys s’ha incrementat de forma significativa la contractació indefinida, sobre tot durant els mesos de 2018, comparat amb els mateixos mesos de fa tres anys poden suposar un increment de més de 2.000 contractes respecte als mateixos mesos de 2015.

Respecte a l’evolució de la taxa d’atur de Palma, la tendència és negativa any rere any. Mentre la mitjana de la taxa d’atur a Palma a 2015 rondava el 15%, al 2017 davallà fins al 9,5%, unes xifres semblants a la dels 4 primers mesos de 2018.

Dades de l’Agència de Col·locació de PalmaActiva

Durant la seva compareixença, la regidora de ha donat les darreres dades de l’Agència de Col·locació de PalmaActiva. Durant el primer trimestre de l’any 2018 es van realitzar 1.112 inscripcions a l’Agència de Col·locació, un 14, 5% menys que al 2017. Les dones, amb un 61%, són el col·lectiu amb més inscripcions, mentre que els homes suposen un 39%. Respecte a l’any 2017 hi ha un 24% menys d’inscripcions de dones i un 26% menys d’homes. Els majors de 45 anys (276 inscrits) són les persones que més es van inscriure a l’Agència durant aquest primer trimestre de 2018, tant homes com dones. Els segueixen les persones entre 35 i 44 anys (157 inscrits). Respecte a la nacionalitat, l’espanyola és la majoritària tant al 2017 com al 2018, amb dades molt semblants als dos períodes (quasi un 70% dels inscrits són espanyols). Els segueixen els no europeus, que suposen un 23% del total al 2017 i un 27% al 2018. Els llocs de feina més sol·licitats per les persones demandants de feina van ser les activitats d’oficina i hoteleria, seguides de comerç i neteja.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

La moderació de comentaris està habilitada. El comentari pot trigar una mica a aparèixer.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.