Jornada de selecció per a Hotelbeds

Si vols treballar d’Agent de servei al client o Administratiu/iva de Pagaments i Cobraments i compleixes amb el/s perfil/s que a continuació descrivim, preinscriu-te a la jornada de selecció de l’empresa Hotelbeds, que tindrà lloc el proper 2 d’octubre en PalmaActiva.

If you want to work as a Customer Service agent or Payment & Collection Officer and you fit the profile described below, pre-register for the HOTELBEDS open day on October, the 2nd in PalmaActiva.


Agent de servei al client

L’objectiu principal del lloc és ajudar els clients (TTOO, agències de viatges i clients finals) amb qualsevol requisit, contacte amb proveïdors i gestionar reserves d’acord amb els estàndards i processos del Departament d’Operacions, per tal de cobrir i resoldre les necessitats dels clients de la forma més eficient.

Funcions

 • Ajudar els clients (hotels, TTOO, agències de viatges i clients finals).
 • Atendre les trucades i correus electrònics dels clients.
 • Gestionar les reserves modificant-les o cancelándolas d’acord amb els procediments establerts.
 • Proporcionar informació i assessorament sobre els productes i contactar amb els proveïdors quan sigui necessari.

Requisits

 • Valorable estar en possessió del títol de Batxiller.
 • Excel·lent nivell de coneixements de, almenys, un d’aquests idiomes: anglès, alemany, portuguès, rus, holandès, francès, grec, polonès, xinès, turc i / o italià.
 • Valorable experiència prèvia en servei al client i / o en la indústria de viatges.
 • Alts coneixements d’informàtica (office).

Condicions

 • Contracte eventual amb possibilitat d’indefinit. Es treballa per torns de matí i tarda, sou a concretar amb l’empresa.

Customer Service Agent

The main purpose of the role is to assist clients (TTOO, Travel Agencies and final customers) with any requirement, contact with suppliers and managing bookings according to Operations Department standards and processes, in order to cover and solve the needs of the clients in the most efficient way.

Key responsibilities

 • To assist calls and emails from clients with any requirement regarding bookings.
 • Manage bookings amending them or cancelling them according to the procedures stablished in the Department.
 • Provide information and advice of the products.
 • Contact with suppliers when is required.

Candidate profile

 • Previous experience in the Travel Industry is desirable.
 • Excellent knowledge of different languages (English, Spanish, French, Portuguese, Italian, Russian, Turkish, Dutch, Greek, Polish).
 • Previous experience in Customer Service is desirable.
 • Strong knowledge of Office Package use.

Conditions

 • Eventual contract with the possibility of permanent. We work in shifts and the salary will be specified with the company.

Administratiu/iva de pagaments i cobraments

L’objectiu principal del lloc és gestionar pagaments a proveïdors o cobraments a clients en el mercat assignat.

Funciones

 • Gestionar els cobraments als clients en el mercat assignat assignats / crear propostes de pagament i gestionar sol·licituds de prepagaments als proveïdors en el mercat assignat.
 • Donar suport i atenció als proveïdors o clients.
 • Conciliació de pagaments o cobraments pendents.
 • Resolució de possibles incidències.

Requisits

 • Es valoren estudis d’administració i / o finances o experiència laboral en funcions similars.
 • Nivell d’anglès avançat i d’algun dels següents idiomes: alemany, portuguès, francès, grec i / o italià.
 • Bons coneixements de Microsoft Office, especialment Excel.
 • Actitud proactiva i capacitat analítica.

Condicions

 • Contracte indefinit. Jornada completa de dilluns a divendres de 8 a 17: 15h o de 9 a 18: 15h (horari reduït els divendres). S’ofereix un sou competitiu i trasllat en bus gratuït a les oficines, entre d’altres beneficis.

Payment and Collection Officer

The main purpose of the role is to manage the accounts of suppliers or clients in the assigned market.

Key responsibilities

 • Contacting the assigned clients to recover and collect payments / contacting the assigned suppliers, preparing ordinary payment proposals and prepayment requests.
 • Provide support to internal and external clients.
 • Incident resolution.
 • Outstanding payments and collections reconciliation.

Requisits

 • A Business Administration or Finance Degree or previous experience in Accounts Payable or Accounts Receivable.
 • Advanced level of English and one of the following languages: German, Greek, Italian, Portuguese or French.
 • Proficient in Microsoft Office, especially Excel.
 • A proactive attitude and an analytical mind.

Conditions

 • Permanent contract. Working hours are Monday to Friday 9-6:15 PM or 8-5:15 PM (reduced hours on Fridays). A competitive salary and free bus to the office are provided along with other perks.

IMPORTANT

Per participar cal fer una preinscripció i si compleixes amb el perfil requerit et convocarem a la jornada. PREINSCRIU-TE!

IMPORTANT

if you want to join us you need to pre-register – only shortlisted candidates will be invited to the event. PRE-REGISTER!