Gràcies al programa SOIB 30 PalmaMicromachine VII, 13 alumnes s’han format i han fet feina a PalmaActiva en el sector del manteniment de sistemes microinformàtics

PalmaMicromachine VII s’adreça a persones majors de 30 anys i està finançat amb fons del SOIB i de la Conferència Sectorial

L’alumnat treballador del projecte posa a punt equips informàtics que empra la ciutadania a biblioteques municipals i casals de barri, així com ordinadors de les aules del centre de Formació i de l’Agència de Col.locació de PalmaActiva

Manteniment preventiu d’equips informàtics d’aules; gestió d’incidències; inventariat d’equips i material informàtic; instal·lació d’equips nous; recuperació, reutilització i manteniment d’equips; i col·laborar amb les tasques de renovació del parc informàtic de l’IMI són algunes de les feines que està realitzant l’alumnat treballador del programa SOIB 30 Formació i Ocupació Palma Micromachine VII.

Mitjançant aquest programa, 13 persones –6 homes i 7 dones– han pogut accedir a una feina a l’Ajuntament de Palma a la vegada que realitzen una formació vinculada, gràcies a la qual obtindran el certificat de professionalitat de muntatge i reparació de sistemes microinformàtics de nivell 2 i el mòdul complementari d’integració de components software en pàgines web. Palma Micromachine VII té un pressupost total de 199.034,50 euros.

PalmaMicromachine VII és un programa gestionat per PalmaActiva en col·laboració amb I’IMI (Institut Municipal d’Innovació), que s’encarrega de proporcionar el treball efectiu. El programa té una durada d’onze mesos i va començar el passat 15 de desembre de 2022. Les persones participants realitzen 1.560 hores de formació i de treball efectiu, gràcies als quals poden obtenir un certificat de professionalitat i una experiència laboral dins el sector informàtic.

Lupe Ferrer, regidora de Economia i Comerç, i Carmen Aguiló, gerent de PalmaActiva, han visitat l’alumnat treballador i els professionals que fan feina a SOIB 30 PalmaMicromachine VII per veure com està essent la seva experiència.

A més de la formació i de l’adquisició d’experiència laboral, el tercer eix d’aquest programa és l’orientació i l’acompanyament de les persones participants. SOIB 30 PalmaMicromachine VII ofereix acompanyament individualitzat de cara a la consecució d’objectius laborals, i grupalment també es realitza feina de millora de competències transversals.

Els professionals contractats per dur a terme aquest projecte han destacat que aquest grup ha mostrat “un compromís ferm amb la feina programada tenint una actitud activa i responsable cap a les tasques a realitzar. A més des de un principi han treballat de manera coordinada i en equip ajudant-se entre ells i col·laborant davant les incidències i demandes que anaven arribant per part dels diferents serveis (biblioteques, casals, aules de PalmaActiva…)”.