Projecte d’innovació digital en el comerç de proximitat

PalmaActiva està desenvolupant un projecte “d’innovació digital en el comerç de proximitat” amb l’objectiu d’afavorir la competitivitat i la pervivència del negoci, i també la capacitació tècnica dels titulars i la introducció al comerç electrònic.

Aquest projecte d’Innovació Digital en el Comerç de Proximitat pretén oferir als petits comerços de Palma una oportunitat per a millorar la seva competència digital mitjançant un programa d’intervenció integral de suport a les noves tecnologies.

Per a aconseguir els objectius proposats s’ofereix el següent:
1. Immersió dins el món digital.
2. Assessorament i suport individual en l’aplicació d’eines i de recursos digitals.
3. Participació a una sèrie de tallers gratuïts i de caràcter pràctic per a impulsar el coneixement i la correcta implementació dels recursos tecnològics.
4. Presència efectiva a les xarxes i millora del nivell de digitalització del comerç.

Els establiments que estiguin interessats a participar en el projecte han de complir una sèrie de requisits :
1. Ser un micro o petita empresa de la ciutat de Palma.
2. Posseir unes nocions bàsiques d’ofimàtica i xarxes socials, i un equip informàtic (ordinador, tableta…) amb el qual treballar durant el projecte.
3. Comprometre’s en el desenvolupament del projecte, participar en les accions formatives i disposar d’un mínim de 2 hores setmanals de dedicació.

El projecte es desenvoluparà en un període de sis mesos: comença per març i finalitza per setembre. Durant aquest període de temps es desenvoluparan diferents activitats i tallers plantejats exclusivament per a aconseguir els objectius proposats.

El termini per a la presentació de sol·licituds és del 19 de febrer a l’11 de març de 2019. Una vegada finalitzi aquest període d’inscripció es procedirà a analitzar cadascuna de les peticions amb la finalitat d’assegurar el compliment dels requisits anteriorment esmentats. Durant la segona meitat del mes de març es durà a terme l’elecció dels comerços i la seva posterior comunicació.

Informació sobre el projecte

Data de publicació: 4/abril/2019