Jornada de selecció per a Hotelbeds (Easyjet Holidays)


Si vols treballar d’Agent de servei al client i compleixes amb el perfil que a continuació descrivim, preinscriu a la jornada de selecció de l’empresa HOTELBEDS (Easyjet Holidays), que tindrà lloc el proper 26 d’abril a PalmaActiva.

If you want to work as a Customer Service agent or Payment and you fit the profile described below, pre-register for the HOTELBEDS (Easyjet Holidays) open day on april, 26th in PalmaActiva

AGENT DE SERVEI AL CLIENT
L’objectiu principal del lloc és ajudar els clients (TTOO, agències de viatges i clients finals) amb qualsevol requisit, contacte amb proveïdors i gestionar reserves d’acord amb els estàndards i processos del Departament d’Operacions, per tal de cobrir i resoldre les necessitats dels clients de la forma més eficient.

Descripció de les principals tasques:
• Ajudar els clients (hotels, TTOO, agències de viatges i clients finals).
• Atendre les trucades i correus electrònics dels clients.
• Gestionar les reserves modificant-les o cancelándolas d’acord amb els procediments establerts.
• Proporcionar informació i assessorament sobre els productes i contactar amb els proveïdors quan sigui necessari.

Requisits:
• Valorable estar en possessió del títol de Batxiller.
• Excel·lent nivell de coneixements d’anglès.
• Valorable de manera molt positiva el coneixement d’algun dels següents idiomes: castellà, alemany, holandès, francès, italià i / o portuguès.
• Valorable experiència prèvia en servei al client i / o en la indústria de viatges.
• Alts coneixements d’informàtica (office).

Condicions: Contracte eventual amb possibilitat d’indefinit. Els torns que actualment estem oferint són els següents:
• De Diumenge a Dijous, torn de matí – 8 hores al dia
• 4 dies a la setmana – 10 hores al dia
La banda salarial de l’oferta és de 16.000 – 18.000 euros bruts anuals.

Important: per a participar cal fer una preinscripció i si compleixes amb el perfil requerit et convocarem a la jornada. Preinscriu !!!
CUSTOMER SERVICE AGENT
The main purpose of the role is to assist clients (TTOO, Travel Agencies and final customers) with any requirement, contact with suppliers and managing bookings according to Operations Department standards and processes, in order to cover and solve the needs of the clients in the most efficient way.

Key responsibilities:
• To assist calls and emails from clients with any requirement regarding bookings
• Manage bookings amending them or cancelling them according to the procedures stablished in the Department
• Provide information and advice of the products
• Contact with suppliers when is required.

Candidate profile:
• Excellent knowledge of English. Desirable knowledge of one of the following languages: Spanish, French, Portuguese, Italian, Dutch and/or German.
• Strong knowledge of Office Package use
• Previous experience in Customer Service is desirable
• Previous experience in the Travel Industry is desirable

Conditions: Eventual contract with the possibility of permanent. The shifts that we are currently offering are the following:
• Sunday to Thursday – Morning shift – 8 hours/day
• Working 4 days a week – 10 hours/day
The salary band that we are offering is 16.000,00 – 18.000,00 euros annual gross.

Important: if you want to join us you need to pre-register – only shortlisted candidates will be invited to the event