El mes de març l’atur internanual va baixar un 25,43% a Palma

El març hi havia a Ciutat 15.817 persones en atur

 

El passat mes de març hi havia a Palma 15.817 persones en atur –9.267 dones i 6.550 homes–. El mes de març, l’atur va disminuir un -3,81% (-626 persones menys) respecte al mes de febrer. A nivell interanual, la davallada va ser del   -25,43% (-5.394 persones menys). Aquestes són algunes de les dades més destacades de l’informe mensual del mercat de treball a Palma que elabora PalmaActiva.

Les dades d’atur per sexe mostren una disminució l’atur intermensual tant entre les dones (-2,99%) com entre els homes (-4,93%). A nivell interanual, l’atur va baixar un -27,17% entre els homes i un -24,15% entre les dones.

La variació intermensual de l’atur va disminuir a tots els col·lectius, destacant un -4,78% entre els joves. L’atur interanual també va descendir a tots els col·lectius: -30,45 entre els joves; -27,17% entre les dones; -23,67% entre les persones aturades de llarga durada i -19,29% entre les persones majors de 45 anys.

Per sectors econòmics, en termes intermensuals, al mes de març destaca la baixada de l’atur a hoteleria (-7,49%), comerç (-5,17%) i indústria (-4,09%). Comparant les dades amb el mateix mes de l’any passat, el sector de l’hoteleria amb un -40,33% és l’activitat on més va disminuir l’atur, seguit d’agricultura amb un -27,19% i indústria amb un -26,54% .

AFILIACIÓ.- Palma registrava 231.490 persones afiliades el passat mes de febrer –el 49,40% de les afiliacions a Balears–. Aquesta xifra implica un increment intermensual d’un 2,47% i interanual del 4,54%.

CONTRACTACIÓ.– El passat mes de març es van registrar a Palma 13.885 contractes –9.473 indefinits i 4.412 temporals–. La variació intermensual de la contractació indefinida es va incrementar un 42,56%, i la interanual un 12,72%.

Els contractes temporals van augmentar respecte al mes passat un 28,41% i respecte a l’any passat van baixar un -46,61%.

El mes de març, l’activitat on es van signar més contractes respecte al mes passat, tant entre les dones (985) com entre els homes (1.075), va ser serveis de menjars i begudes.

Respecte a l’any passat, els sectors on més van augmentar els contractes percentualment van ser activitats de creació, artístiques i espectacles entre les dones (70,59%) i activitats cinematogràfiques entre els homes (148,75%).

Durant el mes de febrer, la taxa d’atur a Palma es va situar en el 6,63% (front al 6,81% del mes de gener).