Deu alumnes obtenen un certificat de professionalitat gràcies a SOIB Jove “Palma Xapa i Mecànica Xl”

Un total de 10 alumnes formen part del programa mixt de formació i ocupació SOIB Jove “Palma Xapa i mecànica X”.  L’alumnat participant té durant 11 mesos un contracte de formació i aprenentatge i combinen formació i experiència pràctica amb l’objectiu de millorar les competències professionals.

Aquest  programa es realitzen en col·laboració amb la regidoria de Mobilitat (EMT), ja que el treball efectiu que realitzen consisteix en:

· Diagnosticar, reparar, substituir i posar a punt les zones afectades de la carrosseria d’un vehicle, utilitzant els mitjans i els materials idonis garantint la conformitat de l’aspecte, la funcionalitat, els renous i d’estanqueïtat, així com gestionar les peces de recanvi i els materials de la seva activitat, i establir els diferents controls de qualitat.

· Diagnosticar, reparar, substituir i posar a punt diferents sistemes dels vehicles: motor tèrmic i els seus sistemes auxiliars, sistemes que composen el tren de rodatge (frens, transmissió, direcció i suspensió); sistemes elèctrics vehicle, realitzant modificacions i/o noves instal·lacions, i/o muntar sistemes seguretat i confortabilitat, utilitzant mitjans i materials idonis, garantint conformitat de l’aspecte, funcionalitat, així com gestionar les peces de recanvi i els materials de la seva activitat i establir diferents controls de qualitat.

Aquest programa es una obra d’interès general o social atenent l’antiguitat de la flota d’autobusos de l’EMT-PALMA de la qual gran part té una antiguitat superior a 10anys, es fa necessari una actuació específica i profunda de la remodelació en algunes de les unitats, amb la finalitat d’allargar la vida útil dels vehicles en condicions òptimes de prestació del servei a la ciutadania de Palma, la qual cosa redunda en una millora de la qualitat del servei  i de la imatge del transport públic de la ciutat.

Els projectes de SOIB Jove estan finançats pel SOIB amb la participació del SEPE i cofinançats pels Fons Social Europeu; els projectes de SOIB 30 els finança el SOIB mitjançant la Conferència Sectorial.

PalmaActiva és l’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Palma que té com a missió impulsar una economia que generi una ocupació estable i de qualitat i promoure la capacitació laboral i empresarial a Palma.