Informació per a la selecció de personal de gestió dels Programes Mixtos

ATENCIÓ

Aquesta pàgina conté informació per a la selecció de personal de gestió (personal directiu, de suport administratiu i docents) pels Programes Mixtos d’ocupació i formació 2024/2025. Si vols participar a la cateogria d’alumnat-treballador, per favor visita aquesta altra pàgina.

1. Procediment de selecció
  • Primer de tot, inscriu-te a la web del SOIB, a l’oferta del lloc de feina que t’interessi (o seguint els enllaços d’aquesta pàgina).
  • El SOIB comprovarà els requisits i farà una primera preselecció.
  • Si has estat preseleccionat/da, des de PalmaActiva et citarem a una entrevista presencial de selecció.
  • Abans d’acudir a l’entrevista hauràs d’emplenar el formulari d’autobaremació i enviar-ho per registre d’entrada de PalmaActiva, juntament amb la documentació acreditativa dels mèrits preferentement per registre electrònic.
  • Els resultats de la selecció es publicaran en aquest mateix apartat del nostre web. Un cop publicats s’estableix un termini de 10 dies perquè es formulin les al·legacions i presentin els documents i justificants que s’estimin procedents.
  • El contracte s’inciarà 15 dies abans de l’inici del projecte, el dia 14 de febrer de 2024 i tindrà una durada de 12 mesos. Al menys el dia abans de la contractació la persona candidata haurà d’estar inscrita al SOIB com a demandant de feina o en millora professional.
2. Informació de les ofertes

Termini d’inscripció a les ofertes: FINALITZAT