Certificats de professionalitat

Formació conduent a l’obtenció d’un certificat de professionalitat del catàleg nacional de qualificacions professionals. Aquesta formació està finançada amb fons propis de PalmaActiva, adreçada a persones sense un perfil professional definit o que precissen d’una reorientació professional.