Continua l’evolució positiva del Mercat de Treball a Palma

  • Des d’octubre de 2012, ja són més de 5 anys (68 mesos) de descens continuat de l’atur a Palma, amb una xifra absoluta inferior a la de l’any 2008.
  • En quant a l’ocupació, els afiliats superen les xifres dels darrers 10 anys.

Joana Maria Adrover, regidora de Turisme, Comerç i Treball, ha comparegut avui per donar les darreres dades del mercat de treball, destacant que a Palma continua una evolució positiva tant de l’ocupació com de l’atur. Adrover destaca que “des d’octubre de 2012, ja són més de 5 anys (68 mesos) de descens continuat de l’atur a Palma, amb una xifra absoluta inferior a la de l’any 2008 i des d’octubre de 2013, l’ocupació suma més de 4 anys (56 mesos) de creixement interanual ininterromput; de forma que els afiliats superen les xifres dels darrers 10 anys. Si ens fixem en taxes del mes de maig és fins i tot superior als mateixos mesos abans de l’inici de la crisis”.

OCUPACIÓ DEL MES DE MAIG

Palma registrava 235.190 persones afiliades el passat mes de maig. Aquesta xifra implica respecte al mes de maig de 2017, un augment de 7.955 persones ocupades, que suposa un increment del 3,5%. Si ho comparam amb el mes d’abril de 2018 l’increment és del 3.9%.

Per la seva part, la xifra d’afiliació a la Seguretat Social del passat mes de maig, 235.190 ocupats, si es compara amb qualsevol mes de maig des de l’any 2008 (225.154 afiliats), és la més elevada dels darrers 10 anys.

Per règims de la seguretat social, Adrover ha destacat que “la major part del creixement interanual d’aquest mes de maig és produeix al règim general, amb 7.352 assalariats més que al mateix mes de 2017, que suposa un increment del 3.8%”.

La regidora també ha ressenyat que “els autònoms augmenten en 732 altes, un 2.6% sobre maig de l’any passat”.

Aquelles activitats que presenten més afiliació són:
• En primer lloc, Comerç que té 39.241 afiliats, que representa un 17% del total d’afiliacions.
• En segon lloc Hoteleria amb 37.030 persones afiliades que són el 16% del total d’afiliacions.
• En tercer lloc, Activitats administratives amb 25.985 efectius suposen un 11% del total.
• En quart lloc, Activitats sanitàries 25.276 afiliats representa 11% del total.

CONTRACTACIÓ DEL MES DE JUNY

Palma registra 21.185 contractes laborals. Si es compara aquesta xifra de contractació amb la del mes anterior el nombre de contractes ha baixat en 1850 que representen una reducció del -13,5% i un -8,% menys que al mateix mes de l’any 2017.

Una possible explicació la podem trobar en l’avançament del inici de la temporada turística el que suposa una reducció dels contractes del sector serveis. Tot i que la xifra de contractació ha disminuït al mes de juny, Adrover destaca que “l’augment de la contractació indefinida respecte al mateix mes de 2017 amb un increment del 22%”.

S’han realitzat 3.235 contractes indefinits aquest mes de juny, els quals suposen un 15% del total.

Per altra banda també podem concloure respecte a l’anàlisi de la situació de contractació és que ens situem per nivells superiors als anys 2005 i 2006, és a dir, d’abans de la crisi.

D’aquestes contractacions, el 90,2% es produeixen en el sector serveis, que suma un total de 19.210 contractes dels quals:
• L’hosteleria ha tingut 5.753 contractes al mes de maig un -20,9% menys que al mes anterior, amb un pes de quasi el 30 % del total de contractacions al juny.
• Comerç amb 2.998 contractacions al mes de maig, un -2,9% menys que al mes anterior, i té un pes d’un 14,2% del total de contractacions aquest mes.

Si s’analitzen els resultats respecte al juny de l’any anterior es pot observar que es mantenen les xifres de contractes d’indústria i construcció (encara que ambdues tenen un increment d’un 6% i un 5% respectivament amb el mateix període de 2017); podem observar una devallada a serveis d’un 9,2% més notable dins l’activitat d’hoteleria (-15,7%) i comerç (-6,1%).

ATUR REGISTRAT EL MES DE JUNY

Palma registra 17.606 persones aturades, 922 menys que el mes passat i 1.438 menys que el mes de juny del 2017.

La bona notícia és que segueix baixant en relació als anys anteriors i així, aquest mes de juny registra 1.438 persones en atur menys, un 7,55% menys que al juny del 2017. L’evolució interanual és millor que la del conjunt de les illes, que és del -7,55% a Palma i -5,86% a Balears.

S’assoleixen per tant 9 anys de descens de l’atur a Palma durant els mesos de juny (des de juny de 2009). La xifra que més s’apropa a l’actual és la de juny del 2017 amb 19.044 persones en atur i la del 2008 amb 16.358 persones en aquesta situació.

Per sectors econòmics on més ha disminuït l’atur respecte al més de juny és a Serveis (-6.65%) i Agricultura (-6.98%). Al sector serveis la disminució de l’atur prové especialment d’hoteleria amb un -10.56% menys i comerç amb un -5.58% menys. En aquest sentit, Adrover comenta: “hem de destacar que davallen agricultura i industria amb un 26.2% i un 11.2% aturats menys respectivament sobre el mes de juny de l’any passat”.

En termes de d’edat i temps d’atur,
• La davallada correspon majoritàriament als aturats de menys de 25 anys 8% menys en variació intermensual.
• A nivell interanual la baixada més importat correspon al grup d’entre 25-44 anys amb un 9.2% menys.
• Els aturats que porten 12 mesos o més sumen un 38% del total i cal destacar que els que porten menys de 3 mesos suposen el 33%.

EVOLUCIÓ DEL MERCAT DE TREBALL

Es confirma que la tendència és negativa any rere any. Cal destacar que mentre la mitjana de la taxa d’atur a Palma a 2015 rondava el 13.20%, al 2017 davallà fins al 9.4%, semblant a la dels 5 primers mesos de 2018.

Pel que fa als col·lectius especialment sensibles als desajustos del sistema laboral, com són les dones, majors de 45 anys i persones en situació d’atur de llarga durada,el descens continuat de l’atur de dones, es molt significatiu i com durant aquests 4 anys la xifra de dones en situació d’atur baixa constantment de forma important. La mitjana de l’any 2015 va ser de 15.471 dones en situació d’atur, mentre que al 2017 varen ser 12.455 dones i aquesta tendència continua al 2018 amb una mitjana als 5 primers mesos de l’any de 12.075 dones.

Quant al col·lectiu de majors de 45 anys, Palma registrava al juny de 2015 un total de 12.814 persones majors de 45 anys en situació d’atur, mentre que aquesta xifra ha anant davallant any rere any i mes a mes com podem observar al gràfic, essent, al maig de 2018, 9.229 persones aturades majors de 45 anys. De mitjana anual suposa un descens d’uns 1.000 aturats cada any.

Respecte a l’atur de llarga durada (més de 12 mesos), podem observar també una clara disminució de la xifra en aquests 4 anys. Mentre que a 2015 varem finalitzar l’any amb una mitjana de 13.296 persones en aquesta situació, a 2017 aquesta va baixar fins als 10.810 persones (unes 2.500 persones menys en dos anys de mitjana) i als 6 mesos de 2018 és de 8.145 persones.

En termes de contractació, la tendència també es positiva durant tots els anys.

Al 2015 es realitzaren una mitjana de 7.803 contractes a dones i al 2017 varen ser 8.981 contractes, és a dir més de 1.000 contractes més de mitjana.

El mateix passa amb la contractació indefinida, als darrers tres anys s’ha incrementat de forma significativa sobre tot durant els mesos de 2018 que comparat amb els mateixos mesos de fa tres anys poden suposar un increment de més de 1.000 contractes, respecte als mateixos mesos de 2015.

DADES DE L’AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ DE PALMAACTIVA

Tenim una tendència positiva durant el segon trimestre de 2018 amb un increment d’un 2,26 % respecte al mateix període de 2017.

Atenent les dades de 2018 un 62.41% de persones inserides per l’agència de col·locació són dones(83 dones) i quasi un 37.5% homes (50 homes).

En relació als grups d’edat trobem que les dones entre 25 i 34 anys són el col·lectiu amb més insercions (30 dones, un 22.5% damunt el total de 2018) , molt similar és el grup de dones entre 35 i 44 anys amb 27 col·locacions ( un 19,5% del total de 2018).

Durant el segon trimestre de l’any 2018 s’han fet, tant de manera presencial com online, un total de 906 inscripcions a l’agència de col·locació, un 1,09% menys que al 2017. Aquesta disminució de persones que s’inscriuen cercant feina reflecteix la contínua recuperació de l’ocupació iniciada els darrers quatre anys.
Les dones amb quasi un 60% són el col·lectiu amb més inscripcions al 2018, mentre que els homes suposen un 40%.

Respecte a l’any 2017 hi ha un 1,52% més inscripcions de dones i un 4,64% menys d’homes.

Els majors de 45 anys (260 inscrits) són les persones que més han demandat la inscripció a l’agència de col·locació durant aquest segon trimestre de 2018. Els segueixen les persones entre 16 i 24 anys (247 inscrits).

Les dades ens mostren que tot i trobar-nos en una fase de fort creixement econòmic els majors de 45 i els joves continuen essent els col·lectius amb més dificultats d’accés a l’ocupació. Tot i que l’augment d’inscripcions de joves per recerca de feina durant aquest trimestre respecte a l’anterior es pot deure a la finalització del curs escolar i l’augment de la recerca de feina durant el període estival o be a la finalització dels estudis.

Respecte a la nacionalitat, l’espanyola és majoritària tant al 2017 com al 2018, amb dades molt semblants als dos períodes (quasi un 65% al 2018 i un 68% al 2017), tot seguit dels no europeus que suposen un 20% del total al 2017 i un 26% al 2018.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

La moderació de comentaris està habilitada. El comentari pot trigar una mica a aparèixer.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.