Assessorament i consultoria


Guía de servicios para emprendedores/autónomos/pymes:


1. Assessorament i revisió

Un pla de negoci és la peça bàsica per emprendre una nova activitat. Ha de contenir els principis bàsics d’una empresa, el valor afegit de la proposta, l’estudi de mercat i una visió a mitjà i llarg termini, entre d’altres continguts.

Els nostres tècnics us assessoraran perquè aquest pla de negoci sigui una veritable guia i un referent per obtenir línies de finançament o col·laboracions amb altres empreses.


2. Plans de viabilitat

Un cop tenim definida la nostra proposta de negoci, hem de fer-nos un plantejament econòmic raonable estudiant totes les variables que puguin afectar el nostre compte de resultats. En definitiva, fer un compte d’explotació on quedi reflectida la nostra activitat econòmica i vegem si els resultats a priori són els idonis per obrir el nostre negoci, incloent-hi amortitzacions si n’hi hagués, marcant-nos el nostre punt d’equilibri en un marge adequat.

3. Finançament

La majoria de projectes d’emprenedors necessiten finançament extern, mitjançant acords amb entitats com ISBA. Si el pla de negoci i de viabilitat que hem realitzat és adequat i reflecteix una tipologia de negoci viable, és molt més fàcil accedir a aquests tipus de finançament, que solen ser molt competitius, o recórrer a altres fonts de finançament com ara el crowdfunding.

També t’informarem de tots els ajuts o bonificacions que hi hagi actualment per a emprenedors/autònoms o pimes, de la nostra Comunitat Autònoma, Ajuntament, Estat o qualsevol altra administració o entitat privada.

4. Plans específics de Revitalització

Et podem oferir el nostre Pla SOS Comerç, Restauració i Autònoms, un servei d’Atenció i Consultoria que servirà per reactivar i reflotar projectes i, per altra banda, també t’oferim el Pla Palma Segona Oportunitat, on ajudarem a tornar a emprendre a empresaris que, per diverses circumstàncies, van haver de tancar el negoci però volen seguir el projecte de vida amb l’activitat empresarial.

5. Mentoring

A través dels nostres Tècnics Consultors i valorant la trajectòria que hagis realitzat a la teva vida laboral, la tipologia de negoci que vulguis emprendre i els teus coneixements empresarials, et podem proporcionar un mentor adequat perquè pugueu treballar de manera conjunta els inicis d’un negoci, que solen ser els més complicats i crítics.

En aquest enllaç, us facilitem tota la informació.

6. Foment de l’Associacionisme

Ja saps allò de “tot sol vas ràpid, però acompanyat arribes més lluny”.

Les diverses Associacions i Federacions Empresarials que hi ha a la nostra ciutat tenen un paper rellevant en moltes preses de decisions que et poden afectar, coneixen el seu territori a la perfecció i acumulen molta informació empresarial que et pot ser útil.

Depenent de l’activitat o la situació física on vagis a exercir dita activitat, et donarem informació sobre les diferents Associacions, perquè les coneguis i amb aquesta informació puguis prendre la decisió de visitar-les o no.

7. Trobades Empresarials

Durant l’any, realitzem diverses Trobades Empresarials emprant diverses fórmules perquè resultin atractives i positives per als participants. Es tracta de guanyar temps, poder fer aliances, trobar proveïdors, socis etc., en un espai de temps breu. Amb aquest instrument, i en només hora i mitja, faràs el mateix número de contactes que faries en mesos de treball.

Valorarem el sector on exerceixes la teva activitat i les teves necessitats, i et convocarem perquè puguis acudir de forma gratuïta d’aquestes trobades.

8. Centre d’Empreses

Explica’ns el teu projecte i les teves necessitats, incloent-hi si necessites un espai físic per exercir la teva activitat professional. Et podem ajudar amb el nostre Centre d’Empreses, despatxos i coworking, amb diferents capacitats i ubicacions.

T’informarem sobre com poder accedir-hi i, a més, farem un seguiment junts per intentar maximitzar el rendiment del teu projecte. No tenim vocació de propietaris sinó de Partners al teu model de negoci.