A partir de demà els establiments emblemàtics i els distribuïdors essencials de Mercapalma poden demanar les subvencions PalmaActiva

Les sol·licituds s’han de realitzar mitjançant la seu electrònica de PalmaActiva al web https://web.palmaactiva.com/seuelectronica/

 

A partir de demà 28 de juliol es poden sol·licitar dues de les línees de subvencions de PalmaActiva adreçades a pal·liar els efectes de les restriccions imposades per mor de la pandèmia sanitària del covid-19. Les línees obertes a partir de demà són les d’establiments emblemàtics (100.000 euros) i les adreçades als distribuïdors essencials ubicats en infraestructura crítica de Mercapalma (200.000 euros).

El regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Rodrigo Romero, destaca que tots els tràmits s’han de fer en línia. Les subvencions s’han de demanar des de la seu electrònica de PalmaActiva, al web https://web.palmaactiva.com/seuelectronica/. El regidor afegeix que al canal de Youtube de PalmaActiva hi ha uns tutorials que expliquen passa a passa com s’han de demanar les ajudes.

 

Establiments emblemàtics.- Aquestes subvencions es destinen a donar suport a la competitivitat d’aquells comerços inclosos al Catàleg d’Establiments Emblemàtics de Palma 2021. L’objectiu és contribuir a la seva protecció i conservació. Les ajudes serveixen per fer front a les despeses ordinàries i corrents generades durant el període 2021, que poden incloure diferents conceptes com subministraments, despeses de lloguer del local, costos de personal, publicitat, neteja, etc. En total s’hi destinarà una despesa màxima de 100.000 euros.

Romero destaca l’important increment de les ajudes de PalmaActiva per a establiments emblemàtics: “En dos anys hem passat de 20.000 a 100.000 euros de pressupost, el que demostra el nostre compromís amb el petit comerç i molt especialment amb aquest tipus d’establiment que forma part de la història i el present de la nostra ciutat”.

 

Serveis essencials de Mercapalma.- Demà també s’obre el periode per demanar les ajudes econòmiques dirigides a les petites empreses, microempreses i autònoms, agroalimentàries ubicades a Mercapalma. L’objectiu d’aquestes ajudes és pal·liar els efectes negatius provocats per les restriccions adoptades per tal d’aturar els contagis del covid-19 durant els períodes 2019 i 2020. Es destinarà una despesa màxima de 200.000 euros.

El regidor de Comerç ha destacat la importància d’aquestes empreses en la distribució d’aliments, i ha agraït el seu compromís “durant els pitjors moments de la pandèmia”.

 

·Tutorial per demanar les subvencions:

https://www.youtube.com/watch?v=A1srIrQWjrE