A Palma hi havia el mes de novembre 16.777 persones en situació d’atur, la xifra més baixa des de novembre de 2007

L’afiliació del mes d’octubre va assolir 241.496 persones, és la dada més alta de persones ocupades d’un mes d’octubre de tota la sèrie històrica

 

Palma tenia el mes de novembre 16.777 persones en situació d’atur, aquesta és la xifra més baixa de persones aturades des de novembre de 2007. La xifra de persones afiliades va ser el mes d’octubre de 241.496, la dada més alta de persones ocupades d’un mes d’octubre de tota la sèrie històrica. Aquestes són algunes de les dades més destacades de l’estudi de mercat de treball a Palma que elabora mensualment PalmaActiva i que avui han donat a conèixer el batle de Palma Jose Hila i el regidor de Promoció Econòmica i Ocupació Jordi Vilà. També ha assistit a la roda de premsa Gabrielle Ripoll, directora general d’Ocupació.

“Consolidem una tendència que és molt positiva”, ha explicat el batle, qui ha remarcat que “la forma de fer front a les crisis viscudes aquests anys com han estat la pandèmia de la COVID-19 i ara la crisi d’Ucraïna, ajudant a famílies, empreses i autònoms i no amb retalls ha suposat una sortida molt més ràpida”. “Això –ha afegit Hila- es reflecteix en les xifres de l’atur, de les quals podem dir que Palma és la locomotora de les illes Balears”.

“Estam davant unes xifres històriques que demostren que s’han fet més contractes i de major qualitat”, ha dit el regidor Jordi Vilà, que ha afegit:  “Hem revertit la tendència d’altres anys amb un comportament d’evolució de la taxa completament nou. Es manté l’ocupació a l’hivern, com sempre havíem desitjat”.

AFILIACIÓ.- El regidor de Promoció Econòmica i Ocupació Jordi Vilà ha donat les xifres detallades del mercat laboral a Palma de l’informe mensual que elabora PalmaActiva.  L’afiliació del mes d’octubre va assolir la xifra de 241.496 persones, és la dada més alta de persones ocupades d’un mes d’octubre de tota la sèrie històrica. Aquesta xifra suposa el 47,17% de les afiliacions a Balears.

Aquesta xifra implica un descens intermensual respecte a setembre del 3,84%, i un increment interanual respecte al mes d’octubre del 2021 d’un 3,41%.

ATUR.- El mes de novembre hi havia a Palma 16.777 persones en atur, 9.638 eren dones –és la millor xifra d’aquest mes des del 2007– i 7.139 homes. El mes de novembre l’atur va augmentar un 3,04% (495 persones més) respecte al mes d’octubre. A nivell intermensual, l’atur va disminuir respecte al mes de novembre de l’any anterior un 26,75%  (-6.126 persones menys).

Les dades d’atur per sexe mostren un augment intermensual de l’atur tant entre les dones (3,05%) com entre els homes (3,03%). A nivell interanual, hi va haver una disminució de l’atur entre les dones (24,57%) i entre els homes (29,50%). Al novembre hi havia 8.916 persones en atur majors de 45 anys, és la xifra més baixa d’un mes de novembre des de 2008.

L’atur intermensual va augmentar a tots els col·lectius al mes passat. Entre els joves un 7,77% i entre les persones majors de 45 anys un  0,73%. A nivell interanual,  l’atur dels joves menors de 29 anys va disminuir un 30,16% i entre les persones majors de 45 anys un 20,01%.

Per sectors econòmics, en termes intermensuals, al mes de novembre va destacar el descens a construcció (-4,58%) i indústria (-0,77%). A nivell interanual, l’hoteleria amb un 46,97% és l’activitat on més va disminuir l’atur respecte el passat any, seguida de construcció amb un -27,25% i comerç amb un -24,64%.

CONTRACTACIÓ.- El mes de novembre Palma va registrar 12.447 contractes laborals (7.375 indefinits i 5.389 temporals). Si es compara aquesta xifra amb la del mes anterior el nombre de contractes disminueix un 7,75% (-1.045 contractes menys), i respecte al mateix mes de l’any 2021 disminueix un 14,34%.

La variació intermensual de la contractació indefinida va augmentar un 1,11%, mentre que la interanual va augmentar un 156,08%.