65 establiments emblemàtics han rebut les subvencions de PalmaActiva

Els ajuts per a establiments emblemàtics tenien un pressupost de 100.000 euros i cadascun dels 65 beneficiaris ha percebut 1.538,46 euros

PalmaActiva ha abonat els darrers dies els ajuts destinats a establiments emblemàtics. Hi ha hagut 65 beneficiaris d’aquests ajuts i cadascun d’aquests establiments ha rebut 1.538,46 €.

Aquestes subvencions  es destinen a donar suport a la competitivitat d’aquells comerços inclosos al Catàleg d’Establiments Emblemàtics de Palma 2022. L’objectiu és contribuir a la seva protecció i conservació. Les ajudes, que aquest any estaven pressupostades en 100.000 euros, serveixen per fer front a les despeses ordinàries i corrents generades durant el període 2022, que poden incloure conceptes com subministraments, despeses de lloguer del local, costos de personal, publicitat, neteja, etc.

El catàleg d’Establiments Emblemàtics de l’Ajuntament de Palma va quedar conformat aquest 2022 per 105 establiments –front als 99 de l’any passat–. Aquest catàleg té l’objectiu de garantir la continuïtat dels establiments emblemàtics en el lloc on estan situats i de l’activitat que s’hi desenvolupa, tot reconeixent-ne la importància i establint una sèrie de mesures que contribueixen a la seva protecció i conservació.

Segons Jordi Vilà, regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, “el 100% dels sol·licitants han rebut la subvenció, el proper 2023 mantindrem el pressupost de 100.000 euros en ajuts per a aquests establiments”. Vilà afegeix que a principi de gener començarà el període per presentar autocandidatures per formar part del catàleg de 2023