Mentoritzats

Poden ser mentoritzats:

Tots els emprenedors i empresaris en actiu, amb domicili fiscal al municipi de Palma que desenvolupin una activitat econòmica, de qualsevol tipus, sota qualsevol forma jurídica, que hi tinguin interès i disposició per rebre l’assessorament personal d’un mentor, i que siguin d’algun dels següents col·lectius:

-Empreses, treballadors autònoms, comunitats de béns i societats civils, que tinguin més d’un any d’activitat efectiva.

-Emprenedors que tinguin una edat compresa entre 18 i 35 anys, que estiguin iniciant el seu projecte empresarial i que vulguin comptar amb el suport d’una persona amb experiència empresarial.

El següent document inclou informació sobre les bases generals del programa de Mentoring, sol·licituds i acords d'adhesió, fitxes de treball i altres referències per als interessats a formar part del projecte: