Sol·licitud d'accés al Centre d'Empreses i sol·licituds de pròrroga

Es tracta d'una convocatòria permanentment oberta, es permet la presentació de sol·licituds per part de les persones interessades 365 dies a l'any, les 24 hores al dia.
Descarrega el PDF editable en l'idioma que prefereixis, emplena'l i presenta la sol·licitud telemàticament mitjançant el web de PalmaActiva (http://www.palmaactiva.es/seuelectronica); la plataforma d’administració electrònica de l’Ajuntament de Palma, o presencialment al registre general de PalmaActiva (carrer Socors, 22, en horari de 9:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres feiners).
I també, per qualsevol dels mitjans i formes previstos a l’art. 38.4 de la Llei 30/1992 LRJAP i PAC.