PREU MENSUAL (SENSE IVA) PER LLOC DE FEINA = 51,48€