Avantatges

  • Situat al Centre de Palma, amb locals a peu de carrer, despatxos i 2 centres de coworking.
  • Molts serveis inclosos en despatxos i coworking: neteja, Internet, climatització.
  • Infinites possibilitats de col·laboració i networking entre empreses de diferents perfils.
  • Es poden presentar sol·licituds durant tot l’any, en una convocatòria permanentment oberta que permet la llista d’espera.
  • Ja no cal presentar el Pla d’empresa per a accedir-hi. En el seu lloc, només cal una declaració breu i 100% en línia.

Confien en nosaltres

L’avantatge d’estar en contacte amb altres emprenedors rau no tant a generar projectes comuns, sinó en el fet que vivim problemàtiques similars, i en moltes ocasions cercam solucions conjuntes.
En qualsevol altre lloc hi hauria una gran competència per a aconseguir un local comercial, mentre que al Centre d’Empreses de PalmaActiva l’accés i els preus ofereixen avantatges inigualables.
Miteta / Candela López
El Coworking de PalmaActiva ens oferia una oportunitat molt econòmica de treballar a Mallorca. Al Coworking de PalmaActiva vaig conèixer Chris i va sorgir la idea de col·laborar. Ens trobàrem perquè coincidim en analitzar com la gent cerca feina. El millor és estar en contacte amb altres coworkers amb els quals interactuar i tenir especialistes en altres disciplines que t’aporten opinions. Si per 60 € et faciliten un espai atractiu i amb personalitat en el centre de Palma, no cal pensar-s’ho dues vegades.
JobMapp / Wieland Lindenthal i Christian Bolz
Aquí trobam l’oportunitat d’abaratir costs i col·laborar amb altres emprenedors per a la generació de noves idees i projectes.
Embat Consultors / Juan Antonio García, Joan Ballester i Iván Caparrós
Trobar el local del Centre d’Empreses de PalmaActiva va ser definitiu per a poder accedir a les millors condicions a l’inici de la nostra activitat.
Arquitectura a la carta / Sergio Díez i Montserrat Pla
Per a mi el Centre d’empreses i el coworking són una oportunitat de conèixer altres emprenedors i persones amb inquietuds similars. Aquests espais de networking ens han permès projectar-nos com veritables emprenedors i no com especuladors.
Viadap / Antoni Salom
PalmaActiva em va proporcionar un espai de formalitat i rutina que no tenia a casa meva. L’entorn de PalmaActiva et connecta amb una realitat de novetats permanents.
Mallorca Vídeo / David Fernández
Vaig arribar al Centre d’Empreses de PalmaActiva a través d’un amic que m’ho va recomanar. M’ofereix un valor afegit perquè els itineraris dels meus clients surten del centre mateix de Palma i permet donar-lo a conèixer a persones que d’altra manera no l’haurien conegut.
Tracks Mallorca / Félix García
Un Centre d’empreses et permet proximitat física que és fonamental per a poder compartir i rendibilitzar recursos. Les oportunitats sorgeixen quan es comparteix informació i coincideixen els interessos. La nostra experiència ens ho diu. Ara col·laboram amb altres emprenedors en noves idees.
ILSBA / Elianne Scarafile i Sonia Sard
PalmaActiva era el nostre referent per a identificar el nostre itinerari de formació. La realització del pla d’empresa va ser definitiu.
CGPills / Josep Hernández i Alvaro Casares
Veiem PalmaActiva com una illa d’excel·lència, en la seva forma d’afrontar la gestió i la capacitació de la ciutadania.
Mariano Sbert i Toni Roig
L’obertura del local al Centre d’empreses de PalmaActiva i el premi Jove emprenedor 2011 atorgat per Joves Empresaris va suposar un impuls vital per a publicitar-nos.
ILSBA / Elianne Scarafile i Sonia Sard
Ara també estic aprofitant l’espai de coworking de PalmaActiva i l’ambient d’amistat i companyonia que hi ha allà.
Davies Business English / Clive Davies
Ens traslladàrem a l’espai de coworking de PalmaActiva principalment per la seva ubicació; ens ajuda a optimitzar el temps i tenir un tracte més proper amb els clients.
Bemak Online Networks / Brisa Loperena
A més, l’intercanvi d’idees i la col·laboració amb companys són una oportunitat ideal per a generar treball.
Bemak Online Networks / Brisa Loperena
El suport de PalmaActiva resulta cabdal per a poder avançar amb el projecte. Ser emprenedor significa estar en constant aprenentatge sobre totes les àrees d’un negoci.
Bemak Online Networks / Brisa Loperena
Vaig arribar al Centre d’empreses de PalmaActiva a través d’un amic que em va recomanar. Em ofereix un valor afegit perquè els itineraris dels meus clients surten del centre mateix de Palma i permet donar-lo a conèixer a persones que d’altra manera no ho haguessin conegut.
Tracks Mallorca / Félix García Jiménez
D’altra banda el fet d’estar al Centre d’empreses, a més de les condicions econòmiques més avantatjoses, m’ha donat més seguretat pel que fa a la continuïtat de la feina.
Tracks Mallorca / Félix García Jiménez
El nostre consell és analitzar bé l’oportunitat i per això instàncies com PalmaActiva són facilitadores d’aquest procés que t’ha de conduir a una situació de seguretat en la teva decisió.
Quercus Energy / Elena Martínez i Aina Calafat