CAT | CAS

Ajuts
i subvencions

Suport per a empreses i l'emprenedoria.

Benvinguts/des a la pàgina d'Ajuts i Subvencions. Aquí es troben organitzades per "Sectors d'Activitat" (Agricultura, Indústria, Hostaleria, Comerç, etc.) i per "Àmbit Geogràfic" (Municipal, Insular, Autonòmic i Estatal) totes les subvencions que es poden sol·licitar actualment o que s'obriran en breu.

A l'apartat "Resta de Serveis" es troben els ajuts i subvencions del sector serveis no destinades a l'Hostaleria i Comerç, i en l'apartat "Tots els sectors" s'inclouen tant les subvencions generals com les destinades a més d'un sector en particular.

El menú desplegable es troba a la part esquerra de la pàgina. Si no apareix, fes clic a sobre dels punts de colors i es mostraran les categories esmentades anteriorment.

Tots els sectors

Destinatari: PIMEs.

Línia de finançament PIME per a projectes d'exportació amb fons ICO

Organisme: Gobierno de España.

Termini de presentació de sol·licitud: Fins 31 de desembre de 2021.

Breu resum: Si ets una PIME espanyola i necessites finançament pel teu projecte d'exportació o inversió a l'exterior, el Fons per a la Internacionalització de l'Empresa (FIEM) ofereix finançament per: Exportacions de béns i / o serveis i projectes d'inversió productiva a l'exterior.

OBERTA

Més informació

Destinatari: PIMEs i autònoms.

Programa d'avals CERSA per a PIMEs i autònoms

Organisme: Gobierno de España.

Termini de presentació de sol·licitud: Fins 31 de desembre de 2021.

Breu resum: El seu objectiu és cobrir totes les necessitats de finançament que l’empresa tingui en les diferents fases del seu desenvolupament empresarial i al llarg dels cicles econòmics.

OBERTA

Més informació

Destinatari: PIMEs i autònoms.

Línies de finançament ENISA per PIMEs i emprenedors de projectes innovadors

Organisme: Gobierno de España.

Termini de presentació de sol·licitud: Fins 31 de desembre de 2021.

Breu resum: Donen suport financer a petites i mitjanes empreses que volen impulsar els seus projectes d’emprenedoria innovadora. Estan al costat de projectes innovadors a través de tres línies:

ENISA JOVES EMPRENEDORS: Dirigida a pimes (i startups) de recent constitució creades per joves per abordar les inversions que precisa el projecte empresarial en la seva fase inicial.

ENISA EMPRENEDORS: Dirigida a donar suport a les primeres fases de vida de pimes promogudes per emprenedors, sense límit d’edat.

ENISA CREIXEMENT: Dirigida a donar suport als projectes empresarials de companyies interessades a expandir el seu negoci o aconseguir una millora competitiva.

OBERTA

Més informació

Destinatari: PIME o gran empresa del sector industrial (veure llistat de CNAEs inclosos a l’enllaç).

Subvencions per a actuacions d’eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial

Organisme: .

Termini de presentació de sol·licitud: fins el 31 de juny de 2023.

Breu resum: Subvencions per a actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial corresponents a la millora de la tecnologia en equips i processos industrials i la implantació de sistemes de gestió energètica.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Persones jurídiques i agrupacions d'empreses o de persones físiques, amb personalitat jurídica o sense .

Subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable en el sector de serveis i altres sectors productius

Organisme: Govern de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licitud: Fins el 31 de desembre de 2023.

Breu resum: Subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb emmagatzematge o sense, en el sector de serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector de serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Persones físiques o jurídiques.

Subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eléctrica (Programa MOVES III)

Organisme: Govern de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licitud: Fins 31 de desembre de 2023.

Breu resum: L'objecte d'aquestes bases és aprovar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu.

OBERTA

Més informació

Destinatari: PIMEs i autònoms.

Subvencions per PIMEs i autònoms del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” (fons europeus)

Organisme: Gobierno de España.

Termini de presentació de sol·licitud: depèn de cada convocatòria, veure en l'enllaç.

Breu resum: El Pla de Recuperació es sustenta en quatre pilars que vertebraran el procés cap a una Espanya més verda, més digital, més cohesionada i inclusiva i més igualitària. Per aconseguir-ho, resulta imprescindible que les petites i mitjanes empreses siguin protagonistes del desenvolupament de el pla. Les pimes podran beneficiar-se del conjunt de el Pla, de fet, es recullen iniciatives orientades a la seva participació en 17 components, de manera especial a través del component 13 "Impuls a la pime" amb 4.894 milions d'euros.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Tots els usuaris.

EMAYA i l'associació de restauració CAEB acorden l'ajornament del pagament de les factures d'aigua i residus sòlids

Organisme: EMAYA.

Termini de presentació de sol·licitud: Indefinit.

Breu resum: En un primer moment, EMAYA va facilitar a tots els usuaris que així ho sol·licitaven, ajornar o fraccionar les factures a partir del mes d'abril. Posteriorment, es va oferir la possibilitat de finançar qualsevol factura emesa des del mes d'agost de 2020 i fins al 30 d'abril de 2021, en un termini d'un any o dos, en funció de determinats paràmetres.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Autònoms.

Capitalitza la teva prestació

Organisme: Govern d’Espanya.

Termini de presentació de sol·licitud: Indefinit.

Breu resum: Per aquelles persones a l’atur pensant en iniciar un treball per compte propi, es poden beneficiar-se del pagament únic de la seva prestació per muntar la seva empresa. Aquesta mesura facilita les iniciatives d'ocupació autònoma abonant en un sol pagament l'import de la prestació per desocupació a les persones beneficiàries.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Autònoms.

Compatibilitat de la prestació amb el treball per compte propi

Organisme: Govern d’Espanya.

Termini de presentació de sol·licitud: Indefinit.

Breu resum: Per aquelles persones que estan percebent la prestació per desocupació de nivell contributiu i ha cessat amb caràcter total i definitiu la seva activitat laboral, i es dóna d'alta com a treballador o treballadora per compte propi, podrà continuar percebent la prestació que li correspongui, mentre estigui treballant per compte propi, durant un màxim de 270 dies.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Autònoms.

Bonificacions de la seguretat social

Organisme: Govern d'Espanya.

Termini de presentació de sol·licitud: Indefinit.

Breu resum: Beneficis en la cotització de la Seguretat Social i altres pecularitats de cotització.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Empreses i autònoms amb activitats incloses als epígrafs de la convocatoria.

Fundació Mallorca Turisme: Ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de Palma, per pal·liar els efectes de la covid-19.

Organisme: Consell Insular de Mallorca i Ajuntament de Palma.

Termini de presentació de sol·licitud: Fins el 9 de desembre de 2021.

Breu resum: L'objecte d'aquesta III convocatòria és concedir ajudes directes a persones físiques i jurídiques que desenvolupen la seva activitat econòmica al municipi de Palma de menys de 20 treballadors de mitja anual computant els diferents centres de treball i amb una facturació a 2019 inferior a un milió d'euros, sempre que aquesta facturació hagi minvat durant el 2020 en una quantitat superior a un 20%.

TANCADA

Més informació

Destinatari: PIMEs i emprenedors/es.

Ajudes per cobrir els interessos i el cost de l'aval d'ISBA SGR, d'operacions de finançament d'inversions productives i de liquiditat per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la covid-19 per a emprenedors i PIMEs

Organisme: Govern de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licitud: Fins el 10 de desembre del 2021

Breu resum: Aquesta convocatòria té per objecte regular per a l'exercici de 2021 l'atorgament d'ajuts als emprenedors i a les emprenedores, i a la micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears que hagin formalitzat operacions financeres avalades per ISBA SGR, destinades a finançar noves inversions productives o per a liquiditat extraordinària, formalitzades entre l'1 de desembre del 2020 i el 30 de juny de 2021.

TANCADA

Més informació

Destinatari: La dona treballadora autónoma i les organitzacions empresarials fundades o liderades per dones.

Ajuts a projectes empresarials singulars que contribueixen a transformar el model econòmic i social liderats per dones.

Organisme: Consell de Mallorca.

Termini de presentació de sol·licitud: Fins esgotament de crèdit.

Breu resum: Atorgar ajuts reemborsables amb un tram no reemborsable a projectes empresarials singulars que contribueixen a transformar el model econòmic i social liderats per dones de Mallorca.

TANCADA

Més informació

Agricultura, ramaderia i pesca

Destinatari: Explotacions agropecuàries.

Subvencions per a la realització d’actuacions d’eficiència energètica en explotacions agropecuàries

Organisme: Govern de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licitud: Fins el 31 de desembre del 2021.

Breu resum: Subvencions per a actuacions d'eficiència energètica en explotacions agropecuàries, corresponents a la millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions de regadiu i a la millora de l'eficiència energètica i utilització d'energies renovables en instal·lacions agropecuàries situades a les Illes Balears.

OBERTA

Més informació

Indústria

Comerç

Hostaleria

Resta de serveis