Obligacions comptables i registrals

  • Dur un Llibre Registro de factures rebudes. S’anotaran separadament les adquisicions i importacions d’actius fixos, així com les dades necessàries per efectuar les regularitzacions si calgués. Si realitzés altres activitats no acolliments al règim simplificat, haurà d’anotar separadament les adquisicions corresponents a cada sector diferenciat.
  • Dur un Llibre Registro d’operacions si realitza alguna de les activitats els índexs de les quals o mòduls operen sobre el volum d’ingressos.
  • Conservar els justificants dels índexs o mòduls aplicats. 

Obligacions de facturació

Els empresaris o professionals acollits a aquest règim queden exceptuats de l’obligació d’emetre factura per les activitats realitzades, tret que la determinació de les quotes reportades s’efectuï en atenció al volum d’ingressos.

No obstant això, haurà d’expedir-se factura en tot en cas per les transmissions d’actius fixos al fet que es refereix l’article 123.Un.B) de la Llei 37/1992 de l’IVA.

 Més información a la web de l’AEAT.

 Més recursos i informació per emprendre al Centre de recursos (CIR) de PalmaActiva.

 Si necessites assessorament, el Servei de Creació d’empreses de PalmaActiva et pot ajudar! De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores, al carrer Socors, 22 Palma (sense cita prèvia); per a persones emprenedores i empreses empadronades i domiciliades a Palma.

 

Download PDF
Compartir
Compartir
Submit