Per iniciar els tràmits d’homologar i/o convalidar has de seguir les següents indicacions:

1. Has de sol·licitar l’homologació/convalidació del títol a la seu del Ministeri d’Educació o a una delegació. A Palma ho pots fe a l’àrea d’Alta inspecció educativa (C/Ciutat de Queretano s/n de Palma. Tel. 971989411)

2. Has de presentar la següent documentació compulsada:

-Fotocòpia del passaport, DNI o NIE.

-Fotocòpia del títol.

-Fotocòpia del certificat acadèmic dels cursos realitzats on hi consti les assignatures cursades, les                                          qualificació obtingudes i els anys  acadèmics en què es realitzaren  els diferents cursos.

3. Una vegada sol·licitada l’homologació, rebràs un volant acreditatiu de què la teva sol·licitud ha estat presentada. Això et permetrà fer una inscripció condicional a exàmens o estudis com si l’homologació o convalidació hagués estat concedida, però tenint en compte que si la resolució de la sol·licitud finalment és negativa, aquests exàmens o estudis realitzats no tindran cap validesa.

Download PDF
Compartir
Compartir
Submit