El procediment per iniciar tràmits per convalidar estudis universitaris parcials és el següent:

 1. Has de sol·licitar la convalidació d’assignatures a la secretaria de la facultat universitària on vols continuar els mateixos estudis.
 2. Has de presentar la següent documentació:
  1. Fotocòpia del passaport, DNI o NIE.
  2. Certificat oficial de les assignatures que has cursat i aprovat (amb les qualificacions i el nombre d’hores), segellat per la universitat.
  3. Pla d’estudis amb totes les assignatures de què consta la carrera i la seva durada en anys acadèmics.
  4. Programa de les assignatures que vols validar, segellat per la universitat.
 1. Tindràs accés directa a una carrera si et convaliden com a mínim el primer curs de la carrera o 60 crèdits. En el cas d’estudis amb places hi podràs accedir amb un mínim de 15 crèdits convalidats.
Download PDF
Compartir
Compartir
Submit