El Programa de Garantia Juvenil va dirigit a joves de 16 a 29 anys. La Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l’accés dels joves menors de 30 anys al mercat de treball. A Espanya s’emmarca en l’Estratègia d’Emprenedoria Jove aprovada el febrer de 2013 pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. La Recomanació sobre la Garantia Juvenil estableix que els joves menors de 30 anys puguin rebre una oferta d’ocupació, d’educació o formació després d’haver finalitzat els seus estudis o quedar desocupats.

Programa Garantia Juvenil SOIB info

Nou Reial Decret Llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per a l’impuls del Sistema Nacional de Garantia Juvenil que inclou principalment dos novetats: (1) Inscripció en GarantiaJuvenil automàtica per a persones inscrites com a demandants d’ocupació que compleixin requisits (2) requisits: només serà necessari per beneficiar-se d’aquest Pla tenir menys de 30 anys i portar un dia a l’atur o sense rebre formació.

Els joves interessats en participar en aquestes accions es poden inscriure al REGISTRE TELEMÀTIC de Garantia Juvenil des de fa uns mesos. Com? Han d’imprimir la sol•licitud d’usuari i contrasenya, emplenar-la i entregar-la a la seva oficina del SOIB qui s’encarregarà de tramitar-la al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social enviarà via SMS (móbil) al jove la confirmació d’acceptació o denegació d’accés al Registre. Un cop rebudes les claus, el jove ha d’accedir al registre de la web Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social per emplenar un formulari de registre.

IMPORTANT: El jove quedarà automàticament registrat durant la vigència del programa (fins 2017) encara que tingui intervals de formació o contractes temporals. Només es donarà de baixa quan compleixin els 30 anys o prèvia sol•licitud del jove!!

Download PDF
Compartir
Compartir
Submit