Quin és el procediment per convalidar estudis universitaris parcials?

El procediment per iniciar tràmits per convalidar estudis universitaris parcials és el següent: Has de sol·licitar la convalidació d’assignatures a la secretaria de la facultat universitària on vols continuar els mateixos estudis. Has de presentar la següent documentació: Fotocòpia del passaport, DNI o NIE. Certificat oficial de les assignatures que has cursat i aprovat (amb […]

Llegir Més

Quins estudis o títols pots homologar/convalidar?

Pots homologar o convalidar els títols que siguin oficials al teu país d’origen. L’homologació només es pot fer dels estudis acabats. La convalidació es pot fer tant dels estudis finalitzats com dels estudis parcials.     Compartir Compartir Your NameYour EmailRecipient EmailEnter a MessageI read this article and found it very interesting, thought it might […]

Llegir Més

Què és convalidar i homologar estudis?

La convalidació és el reconeixement oficial de la validesa acadèmica dels estudis realitzats a l’estranger. Un títol convalidat permet continuar estudis, però no té validesa com a títol a altres efectes com per exemple el laboral. La convalidació pot ser d’estudis finalitzats o d’estudis parcials (en aquest darrer cas, pots acabar els estudis en el […]

Llegir Més

No sé què vull estudiar? Com puc saber quins estudis fer?

Pots començar coneixent-te millor a tu mateix/a. Aquí tens algunes eines i recursos d’atoconeixement que et podran ser útils per prendre la decisió sobre què estudiar: Tests d’interessos professionals: http://w28.bcn.cat/ch/pit/app.php?gAppId=pit&gInterfaceLanguage=es&gEnvironment=singleWeb Test d’orientació vocacional: http://www.psicotecnicostest.com/testdepersonalidad/testdeorientacionvocacional.asp?TIP_1=Test%20de%20Personalidad&TIP_2=Test%20de%20orientaci%F3n%20vocacional Test vocacional sobre carreres: http://www.desarrollarme.com/tests/ver/v/id/test-vocacional-carreras-acordes-a-mi-personalidad-15.html Compartir Compartir Your NameYour EmailRecipient EmailEnter a MessageI read this article and found it very interesting, […]

Llegir Més

Equival un certificat de professionalitat a un cicle formatiu? Es convalidable?

Es preveuen possibilitats de reconèixer bé la formació adquirida per vies formals sota plans d’estudis , bé les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies de formació no formal. Aquests procediments queden establers mitjançant les equivalències, convalidacions i acreditacions corresponents. Més informació sobre convalidacions i acreditacions: http://iqpib.caib.es/user/info/index.html     Compartir Compartir […]

Llegir Més

Què és un certificat de professionalitat?

Els certificats de professionalitat són un instrument d’acreditació oficial de les qualificacions professionals en l’àmbit de l’administració laboral. Acrediten les competències professionals que capaciten per al desenvolupament d’una activitat laboral. Tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional i són expedits pel Servei Públic d’Ocupació Estatal i els òrgans competents de les comunitats […]

Llegir Més

Què són les proves de lliure de Formació professional?

Són les proves que permeten obtenir el títol de Tècnic/a (en el cas de cicles formatius de grau mitjà) i de Tècnic/a Superior (en el cas de cicles formatius de grau superior). Els requisits per poder-te presentar a les proves són: Edat: per a les proves lliures de grau mitjà, has d’haver complit 18 anys […]

Llegir Més

Què són les proves d’accés a cicles formatius de grau superior (CFGS)?

Són les proves que et permeten accedir als Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) si no tens la titulació acadèmica per accedir-hi directament, és a dir si no tens el títol de batxillerat, FP2, COU, una carrera universitària o equivalent. El certificat d’haver superat la prova té validesa permanent a tot l’Estat espanyol. Per presentar-t’hi […]

Llegir Més