Durant quant temps podré compatibilitzar l’atur amb l’alta d’autònoms?

Podràs compatibilitzar la percepció mensual de l’atur per un màxim de 270 dies, o pel temps inferior pendent de percebre, sempre i quan compleixis tots el requisits per poder compatibilitzar-los. Durant la compatibilitat de la prestació per desocupació amb l’activitat per compte propi no s’exigirà al beneficiari de la prestació que compleixi amb les obligacions […]

Llegir Més

Puc compatibilitzar l’alta d’autònoms amb la prestació de l’atur?

Existeix la possibilitat que els beneficiaris de la prestació per atur de nivell contributiu que es constitueixin com a treballadors per compte propi, puguin compatibilitzar la percepció mensual de la prestació que els correspongui amb el treball autònom, sempre que es compleixin els requisits i condicions següents: a) Que el beneficiari de la prestació per […]

Llegir Més

En què consisteix la tarifa plana de quotes d’autònoms?

 Es tracta d’una sèrie de reduccions sobre la quota de contingències comunes, per un període màxim que varia en funció de l’edat en la data de l’alta, per aquelles persones que causin alta inicial al Règim Especial de Treballadors Autònoms, RETA, sempre que no hagin estat d’alta els cinc anys anteriors i que no contractin […]

Llegir Més

En què consisteix la Tarifa plana de 100 euros per a la contractació indefinida de nous treballadors?

Les empreses o autònoms que vulguin contractar un nou treballador de forma estable només cotitzaran a la Seguretat Social (per contingències comunes ) 100 euros al mes, durant els primers 24 mesos. Es podran beneficiar d’aquesta mesura totes les empreses i autònoms, independentment del seu tamany, per la contractació estable d’un nou treballador, independentment de […]

Llegir Més