Quines són les meves obligacions com a beneficiar del pagament únic?

Com a beneficiari del pagament únic has d’ acomplir amb les obligacions següents: Una vegada que hagis percebut l’import de la prestació, has d’iniciar l’activitat laboral en el termini màxim d’un mes. Has de presentar davant l’Entitat Gestora la documentació acreditativa de l’inici de l’activitat. Has de destinar la quantitat percebuda a la inversió necessària […]

Llegir Més

Com puc presentar la meva sol·licitud de pagament únic?

La podràs presentar per Internet o en l’oficina de prestacions prèvia petició de cita, conjuntament amb la sol·licitud de la prestació contributiva per desocupació o a qualsevol moment posterior, sempre que tinguis pendent de percebre, almenys, tres mensualitats, i no s’hagi iniciat l’activitat. Les persones treballadores que percebin la seva prestació en aquesta modalitat de […]

Llegir Més

Quins són els requisits per poder beneficiar-me del pagament únic?

Els requisits per poder accedir al pagament únic són els següents: Ser beneficiari o beneficiària d’una prestació contributiva per desocupació i tenir pendent de rebre , a data de sol·licitud almenys, tres mensualitats . No haver fet ús d’aquest dret, en qualsevol de les seves modalitats, en els quatre anys immediatament anteriors. Acreditar la realització […]

Llegir Més

Quin es l’import del pagament únic que puc obtenir com a soci treballador o de treball de caràcter estable en una societat laboral anònima o laboral de responsabilitat limitada existent o de nova creació?

 Com a soci treballador o de treball de caràcter estable en una societat laboral anònima o laboral de responsabilitat limitada existent o de nova creació tens 3 alternatives :  1. Pots sol·licitar i obtenir en un sol pagament la quantitat que hagis de desemborsar per a adquirir la condició de soci en concepte d’accions o […]

Llegir Més

Quin es l’import del pagament únic que puc obtenir com a soci treballador o de treball de caràcter estable en una cooperativa existent o de nova creació?

Com a soci treballador o de treball de caràcter estable en una cooperativa existent o de nova creació tens 3 alternatives: 1. Pots sol·licitar i obtenir en un sol pagament la quantitat que hagis de desemborsar com a aportació obligatòria i, si escau, voluntària i quota d’ingrés per adquirir la condició de cooperativista, sense que […]

Llegir Més

Què és el pagament únic de la prestació de l’atur?

És una mesura per fomentar i facilitar iniciatives d’ocupació autònoma. ´Consisteix en l’abonament del valor actual de l’import de la prestació per desocupació de nivell contributiu, a les persones beneficiàries de prestacions que volen desenvolupar una nova activitat com a treballadors autònoms. També es possible sol·licitar el pagament únic en el cas de persones que […]

Llegir Més