Avís Legal

1. Objecte

Aquest avís legal regula l’ús del lloc web de PALMA FILM OFFICE, al qual s’accedeix mitjançant l’adreça www.palmafilmoffice.es, propietat de PALMAACTIVA- Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Palma, situada al c. del Socors, 22 07002 Palma i CIF núm. P5790005B, del qual queda informat en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. Ha estat creat per a donar a conèixer i permetre l’accés general a tots els usuaris d’Internet, i especialment a professionals dels sectors d’audiovisual i de la cultura, a la informació, activitats i serveis diversos que desenvolupa la PALMA FILM OFFICE.

La navegació pel lloc web o la seva utilització en qualsevol forma atribueix la condició de persona usuària i comporta l’acceptació plena i sense reserves del present avís legal.

PALMA FILM OFFICE a través del seu lloc web, facilita als que el fan servir l’accés a determinats continguts posats a disposició per PALMA FILM OFFICE o per tercers proveïdors de serveis i continguts. La persona usuària accepta voluntàriament que l’ús d’aquests té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

PALMA FILM OFFICE es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració o contingut del lloc web i del present avís legal. Aquestes modificacions es consideraran vàlidament notificades des de la seva publicació a la seva pàgina web.

 

2. Obligacions de l’usuari

Els que utilitzen el lloc web s’obliguen a usar els continguts de forma diligent, correcta, lícita i de conformitat amb la Llei i al present avís legal. En particular, es comprometen a no utilitzar els continguts amb una finalitat contrària a la Llei, moral o d’ordre públic; a no reproduir o copiar, no distribuir, no permetre l’accés públic, no transformar i no modificar cap tipus de contingut del lloc web, llevat que compti amb autorització expressa de PALMA FILM OFFICE o amb autorització expressa, si escau, del legítim titular dels drets sobre els continguts abans esmentats. A més, assumiran les responsabilitats que els corresponguin per les conductes o les activitats que, de qualsevol forma, puguin resultar il•lícites o lesives per als drets de tercers o que puguin perjudicar, impedir o limitar la utilització d’aquest lloc web a altres usuaris.

Així mateix les persones usuàries s’obliguen a no utilitzar el disseny i el codi font de les pàgines web del lloc web amb una finalitat contrària a la Llei, moral o d’ordre públic.

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol classe que PALMA FILM OFFICE pugui patir, directa o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de la normativa vigent o de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús d’aquest lloc web.

 

3. Propietat industrial i intel·lectual

El domini palmafilmoffice.es pertany a PALMA ACTIVA. La seva indeguda utilització en el trànsit econòmic suposaria una infracció dels drets conferits pel seu registre i serà perseguit pels mitjans previstos a la Llei.

Excepte que s’indiqui expressament, el contingut de la pàgina web, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, sons, vídeos, animacions, gravacions, programes d’ordinador, codis font, disseny i estructura de navegació i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en conjunt, com a obra artística multimèdia, són propietat del PALMAACTIVA.

Així mateix, és propietat de PALMAACTIVA el seu codi font, el disseny i l’estructura de navegació. Correspon a PALMA FILM OFFICE l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma, i, en especial, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Tot aquest material està protegit per la legislació de la propietat intel·lectual i el seu ús indegut pot ser objecte de sancions, fins i tot penals.

La persona usuària queda expressament autoritzada per PALMA FILM OFFICE a visualitzar, imprimir, copiar o emmagatzemar, en el seu disc dur o en un altre suport físic, les creacions intel·lectuals protegides i qualsevol altre contingut o actiu emparat o no per un dret d’exclusiva, excepte els programes d’ordinador, sempre que això s’efectuï per a fins personals i privats de l’usuari, sense finalitat comercial o de distribució i sense modificar, alterar o descompilar els esmentats continguts. Aquesta facultat d’ús personal està reconeguda sempre que es respectin intactes els advertiments als drets d’autor i de propietat industrial realitzats i no suposin la concessió de llicència a l’usuari.

Qualsevol altra utilització de les creacions intel·lectuals o continguts d’aquest lloc requerirà l’autorització expressa i per escrit de PALMA FILM OFFICE.

La consulta o descàrrega de continguts de la pàgina o de qualsevol programari no implicarà la cessió de cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre els mateixos.

La persona usuària d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los. En tot cas, PALMA FILM OFFICE es reserva l’exercici dels mitjans o accions legals que li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

4. Propietat industrial i intel·lectual de col·laboradors amb el web

La titularitat dels drets d’autor sobre articles, tesis, treballs doctrinals o altres formes de col·laboració amb PALMA FILM OFFICE correspon als seus autors. La seva divulgació en aquest lloc web s’efectua sense ànim de lucre per part de PALMA FILM OFFICE i en les condicions ressenyades en el present avís legal.

 

5. Enllaços

La funció dels enllaços que apareixen en aquest lloc web és conduir a les persones usuàries a pàgines web independents de www.palmafilmoffice.es. La seva única finalitat és la de facilitar i animar l’accés a altres fonts d’informació a Internet relacionades amb el sector audiovisual i de la cultura o de caràcter general relacionades amb el mateix. Aquesta vinculació s’efectua sense cap ànim de lucre.

PALMA FILM OFFICE no es fa responsable dels continguts als quals s’accedeixi en virtut dels esmentats enllaços, ni de les modificacions que es duguin a terme en els mateixos, ni de l’ús que se’n faci. Tampoc es fa responsable de la seva disponibilitat tècnica ni garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), en els documents o els fitxers de l’usuari, i es desentén de qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a la persona usuària per aquest motiu.

PALMA FILM OFFICE es compromet a fer el possible per a evitar l’existència al seu lloc web d’enllaços a llocs de contingut il·legal, que promoguin activitats il·lícites, racistes o xenòfobes o que, en general, atemptin contra els principis de llibertat i de dignitat humana i els Drets Humans. En cas que tingui coneixement efectiu que la informació a la qual remet algun enllaç és il·lícita, PALMA FILM OFFICE es compromet a actuar amb la deguda diligència per tal d’eliminar o inutilitzar l’enllaç.

En el cas que el titular d’algun lloc web valoràs que algun enllaç establert en aquesta pàgina menyscaba en qualsevol forma els seus drets o si li suposa el més mínim perjudici, tan sols ha de comunicar-ho enviant un missatge electrònic a palmafilmoffice@PalmaActiva.es. Aquesta adreça electrònica està protegida contra robots de correu brossa. Necessitau que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la, o per qualsevol altre mitjà, amb la seguretat que l’enllaç serà donat de baixa de forma immediata o modificat de forma satisfactòria per a la persona interessada, sense necessitat de posteriors tràmits o explicacions per part seva.

 

6. Articles, tesi o treballs doctrinals

PALMA FILM OFFICE no pot garantir l’autoria ni la integritat dels articles, tesis o treballs doctrinals divulgats a través de les seccions del lloc web destinats a aquesta finalitat. En conseqüència, PALMA FILM OFFICE no es fa responsable de les possibles violacions dels drets d’autor que corresponguin als legítims titulars de les obres divulgades, tot i que, quan en tingui coneixement o sospiti de la seva existència, es compromet a fer el possible per a reparar-les o minimitzar el dany.

 

7. Cookies

Aquest lloc web pot utilitzar galetes. Les galetes són petits arxius d’informacions que es generen a través de les instruccions que els servidors web envien als programes navegadors, i que es guarden en un directori específic de l’ordinador de l’usuari.

La seva utilització es farà per tal de personalitzar les seves pàgines en el lloc web i mai per a emmagatzemar dades de caràcter personal. Podeu configurar el navegador perquè les rebutgi o li notifiqui quan un lloc web intenta posar-li una galeta en el programari del seu navegador. Si rebutja les galetes, això pot afectar la capacitat per a utilitzar les recerques del nostre lloc web.

 

8. Exempció de responsabilitat

Tot i que PALMA FILM OFFICE tractarà d’oferir a les persones usuàries del lloc web la més completa, útil i actualitzada informació possible, no garanteix la veracitat, exactitud, actualització i operativitat dels seus continguts i serveis, i, per tant, expressament, eludeix tot tipus de responsabilitat pels possibles danys o perjudicis de qualsevol índole que els seus usuaris poguessin patir per la utilització de dades incompletes, inexactes o desactualitzades, o per la possible suspensió, cancel·lació o inoperativitat dels seus continguts o serveis.

Els usuaris han de ser conscients que, en tot cas, la utilització dels continguts i serveis d’aquest lloc web es fa sota el seu propi risc i sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

En qualsevol cas, PALMA FILM OFFICE agraeix anticipadament tota classe de suggeriments, rectificacions o comentaris que contribueixin a evitar o esmenar qualsevol tipus d’incidència o irregularitat de la manera més ràpida i eficient possible. Aquestes comunicacions es poden enviar per missatge electrònic al compte de correu palmafilmoffice@palmaactiva.es Aquesta adreça electrònica s’està protegint contra robots de correu brossa. Necessitau que el JavaScript estigui habilitat perquè es mostri l’anomalia observada fora d’índole tècnica.

 

9. Modificació i finalització de serveis

Si bé la durada d’aquest lloc web és indeterminada, PALMA FILM OFFICE es reserva el dret a modificar, suspendre o donar per acabada la prestació dels seus serveis o continguts, en conjunt o en part, en qualsevol moment, i sense necessitat de previ avís als seus usuaris.

Així mateix, PALMA FILM OFFICE podrà modificar en qualsevol moment les condicions d’ús d’aquest lloc web.

 

10. Llei i jurisdicció aplicable

El present avís legal es regirà i s’interpretarà d’acord amb la normativa vigent espanyola.

Qualsevol controvèrsia en relació amb aquest lloc web o respecte a qualsevol matèria del present avís legal es substanciarà davant la jurisdicció esmentada, sotmetent-se ambdues parts als jutjats i tribunals de les Illes Balears, amb expressa renúncia a qualsevol altre fur.

La manera més senzilla i eficaç per a sol•licitar qualsevol aclariment, o per a formular qualsevol tipus de queixa, suggeriment o comentari, és enviar un correu electrònic a palmafilmoffice@palmaactiva.es. Aquesta adreça electrònica s’està protegint contra robots de correu brossa. Necessitau que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la.

Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. Más Info

Este sitio web utiliza cookies para facilitar y mejorar su navegación. Vd. puede configurar su navegador para rechazar estas cookies, pudiendo en tal caso limitarse la navegación y servicios del sitio web. Si no modifica esta opción y continua navegando, Vd. está consintiendo en la utilización de las cookies de este sitio web. Si desea más información sobre las cookies que utilizamos en nuestro sitio web, puede consultar nuestra Política de Privacidad y Política de Cookies.

Cerrar