Formar part de l’equip de docents

ATENCIÓ:

L’Equip Docent PalmaActiva canvia el procediment d’accés. Enguany obrirem la borsa de docents de setembre a novembre, per tal de fer les entrevistes i donar resposta a les necessitats formatives per a l’any 2020. Es publicaran les temàtiques requerides i totes les persones interessades podran enviar la seva inscripció a través de la web com fins ara.
La resta de l’any no es realitzaran entrevistes, exceptuant els casos en que no disposem de docents inscrits per a cobrir determinades accions formatives. En aquests casos es publicarà un avís al web de PalmaActiva per obrir l’accés al perfil requerit.