XVII Concurs de premis als millors projectes empresarials

Premis millors projectes empresarials

Experiència Premis PA

Els premis als millors projectes empresarials és un concurs que té com a objectiu detectar noves iniciatives empresarials i estimular-ne la posada en marxa, millorar la capacitació dels futurs emprenedors i fomentar la cultura emprenedora a Palma.

8 de maig 2019. Designació del Jurat

Consulta les bases.

Presenta la sol·licitud al registre de PalmaActiva (c. Socors, 22).
Darrer dia: 25 de febrer. fins a les 14:00 h.

El concurs

En aquesta edició, la formació serà de caràcter obligatori; programa formatiu adaptat a la creació de noves empreses, especialment dirigit a PIMES i microempreses, amb temàtiques d’interès com són: networking, pla d’empresa, models de negoci, internet aplicat al teu negoci, comercialització de producte, dret mercantil, tributari i laboral, pla econòmic financer, eines d’e-commerce i video business card para per presentar el teu projecte.

El concurs consta de 3 fases:

FASE 1: Fase de presentació de sol·licituds
Des del dia següent de la publicació de les bases al BOIB i fins al 25 de febrer de 2019
FASE 2: Fase de formació obligatòria Programa formatiu específic per a la creació i gestió d’empreses: Itinerari amb accions de curta durada (4h) que constitueixen en el seu conjunt un pack per a emprendre amb majors garantís d’èxit. Els horaris de les sessions són de 16 a 20h i se realitzaran a la seu de PalmaActiva, carrer Socors, 22.
  • 27/02 Taller pràctic de networking
  • 28/02 Lean start-up I
  • 04/03 Lean start-up II
  • 05/03 Prototipar/Validar el teu model de negoci
  • 06/03 Formes jurídiques i tràmits
  • 07/03 Com fer el PdE i l’estudi de mercat
  • 08/03 Taller pràctic del pla econòmic-financer
  • 11/03 Potencia el teu negoci a través d’Internet
  • 12/03 Eines posada en marxa d’un e-commerce
  • 13/03 Mòdul Video Business card
ATENCIÓ: ja pots reservar cita per rebre assessorament personalitzat per part d’un dels nostres tècnics.
FASE 3: Fase de presentació i valoració de projecte. El termini finalitza l’1 d’abril.
Documentació a presentar:

– Pla d’empresa del projecte
– Resum executiu
– Vídeo de presentació del projecte

En aquest ZIP trobaràs els annexos per omplir i presentar la teva idea de negoci als Premis. Recorda també que has acompanyar els teus documents amb un vídeo explicatiu.
Molta sort!

 

Premis dineraris per import total de 11.500€

1. Millor projecte empresarial per import de 5.000€
2. Millor projecte emprenedor per import de 2.000 €.
3. Millor projecte d’economia social per import de 2.500 €
4. Millor projecte de dones emprenedores per import de 2.000 €.

Premis en espècie

Per al premiat com a millor projecte empresarial
· 1 any d’estada gratuïta per un màxim de 2 persones a l’espai de coworking del Centre d’Empreses de PalmaActiva, conforme al previst a les bases del Centre. O si el projecte és de base tecnològica i els promotors ho prefereixen, accés gratuït durant un màxim de 6 mesos a l’espai d’incubació col·laborativa (3a planta de l’Edifici Disset) del Parc Balear d’Innovació Tecnològica (ParcBit).
· 1 entrada al South Summit que se desenvolupi a Espanya en 2019, per import màxim de 440€ en total.
· 1 trasllat des de Palma a la ciutat espanyola on es realitzi el South Summit en 2019, per import total màxim de 140€.
· Presentació de sol·licitud d’aval de fins a 60.000 € a la societat de garantia recíproca ISBA SGR.

Per al premiat com a millor projecte emprenedor

· 1 entrada al South Summit que se desenvolupi a Espanya en 2019 per import màxim de 440€.
· 1 trasllat des de Palma a la ciutat espanyola on es desenvolupi el South Summit en 2019, per import màxim de 140€.

Per al premiat com a millor projecte d’economia social

· 1 entrada al South Summit que se desenvolupi a Espanya en 2019 per import màxim de 440€.
· 1 trasllat des de Palma a la ciutat espanyola on es realitzi el South Summit en 2019, per import màxim total de 140€.

Per al premiat com a millor projecte de dones emprenedores

· 1 entrada al South Summit que se desenvolupi a Espanya en 2019 per import màxim de 440€.
· 1 trasllat des de Palma a la ciutat espanyola on es desenvolupi el South Summit en 2019, per import màxim de 140€.

Qui pot participar-hi?

Poden participar al concurs les persones físiques majors d’edat i les persones jurídiques. Les persones físiques poden participar individualment o en grup (participació col·lectiva) i les persones jurídiques ho poden fer sota qualsevol de les formes legalment previstes a l’ordenament jurídic. Tant les persones físiques com les jurídiques poden tenir o no alta censal i d’activitat.

Si compten amb alta censal i d’activitat – desenvolupen activitat econòmica- , tant per a les persones físiques com per a les jurídiques, aquesta haurà de ser inferior a 3 anys d’alta censal comptadors des de l’inici del termini per a presentació de sol·licituds de participació indicat a les presentes bases.

Per a més informació

Envia’ns un correu a info@palmaactiva.com o telefona al número gratuït 900 139 138.