XI concurs de premis als millors projectes empresarials d’estudiants

El XI concurs de projectes empresarials “Millors projectes empresarials d’estudiants”


Participants

La present convocatòria va adreçada als centres educatius públics, concertats i privats de Palma que imparteixin estudis de segon de Batxillerat i qualsevol estudi dels Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior, i els alumnes matriculats en aquests centres i estudis del curs 2022-23. -> BOIB

Objectius
  • Donar Suport i difondre la cultura emprenedora entre els estudiants i els membres dels centres educatius i estimular l’esperit emprenedor dels alumnes.
  • Fomentar i promoure iniciatives innovadores en l’àmbit educatiu, creant instruments que estimulin la cultura emprenedora entre els alumnes.
  • Promoure l’interès dels alumnes cap a l’autoocupació, la cultura emprenedora i la creació d’empreses.
  • Millorar La capacitació dels joves emprenedors / es reforçant els seus coneixements en els aspectes de gestió i administració d’empresa, donant-los suport en la fase d’implementació i redacció del pla d’empresa.
  • Que Els alumnes coneguin el seu entorn i siguin capaços de desenvolupar projectes reals o potencials que donin resposta a les demandes i necessitats del mercat de la societat en què viuen.
  • Reconèixer I premiar l’esforç i la iniciativa dels alumnes en la planificació de projectes d’empresa viables en el mercat.

Premis

Premis destinats als grups d’alumnes participants. Els premis s’atorgaran als millors projectes i són:
  • Primer Premi: Vals per valor total de 2.500 euros.
  • Segon Premi: Vals per valor total de 1.500 euros.
  • Tercer Premi: Vals per valor total de 700 euros.
Premi destinat als centres educatius. Un únic premi:
  • Premi Especial per al centre educatiu del primer premi: Val per valor de 1.000 euros.
Presenta la teva documentació