Premis de creació audiovisual


 

Els IV Premis Audiovisuals Palma Film Office tenen com a finalitat impulsar les iniciatives audiovisuals i difondre els millors escenaris de la nostra ciutat.

Cerimònia de lliurament de premis

El proper 12 de desembre a les 11h tindrà lloc la cerimònia de lliurament de premis per als Premis d’Impuls a la Innovació i els Premis Audiovisuals Palma Film Office a la nostra seu del carrer Socors 22 a Palma.

T’esperam!


Publicació al BOIB: 9 d’octubre 2018.

Nova data màxima de lliurament: 31 d’octubre

Premis

Els Premis Audiovisuals de PalmaActiva és un certamen que té com a objectiu
• Promoure la ciutat de Palma com a localització de produccions audiovisuals.
• Impulsar el desenvolupament econòmic local i el suport a la professionalització en el sector.

Els premis consten de tres categories:
Premi Vídeo Promocional de Palma, amb un import de 2.000 €. Les obres presentades a aquesta categoria han de tenir una durada mínima de 20 segons i màxima de 40 segons.
Premi Animació Digital, amb un import de 4.000 €. Les obres presentades a aquesta categoria han de tenir una durada màxima de 10 minuts, s’han de presentar en format digital i poden ser de qualssevol temàtica i tècnica d’animació.
Premi Curtmetratges, amb un import de 4.000 €. Les obres presentades a aquesta categoria han de tenir una durada màxima de 30 minuts i la seva temàtica és lliure (ficció, documentals, etc.).

Qui pot participar?

Poden optar als Premis les produccions audiovisuals que es presentin a qualsevol de les tres categories del concurs sempre que compleixin amb un dels tres criteris següents:
• O bé que incloguin de forma destacada ubicacions i escenaris interiors i/o exteriors recognoscibles de Palma. La seva temàtica és lliure, amb les limitacions que més endavant s’assenyalen.
• O bé que el/s participant/s tinguin la seva residència instal·lada a Palma.
• O bé que en el cas de ser una empresa que presenti el treball, aquesta tingui domicili fiscal a Palma.

Les obres han de ser originals i creació dels sol·licitants al concurs.

Tampoc es poden presentar obres audiovisuals que amb una data de producció superior a cinc anys des de l’establiment de la convocatòria d’aquest concurs o que s’hagin presentat amb anterioritat a un altre concurs de PalmaActiva; ni aquelles premiades anteriorment a qualsevol altre concurs de PalmaActiva.

Presentació de sol·licituds i documentació

Es poden presentar sol·licituds des que es publiqui aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears i fins al 15 d’octubre de 2018 AMPLIAT TERMINI FINS AL 31 D’OCTUBRE.

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant model oficial de participació, que es pot obtenir electrònicament al web http://www.palmaactiva.com o físicament a la seu de PalmaActiva, al c. del Socors, 22, Palma, en horari de 9 a 14 h, de dilluns a divendres laborables.

Tant les sol·licituds presentades per correu electrònic com les presentades físicament s’han d’acompanyar amb els següents documents:

a.- Fotocòpia del DNI/NIE/ CIF del/s sol·licitant/s.

b.- Fotocòpia del DNI/NIE del representant de la persona jurídica, si escau, i caràcter de la representació.

c.- Fotografia de qui dirigeix (300 ppp en jpg i màxim 1Mb).

d.- 2 fotografies de l’obra audiovisual en format digital (300 ppp en jpg i no superior a 1Mb).

e.- Biofilmografia de qui dirigeix i, si escau, de l’empresa productora (màxim de 400 caràcters).

f.- Les obres presentades es lliuraran mitjançant una URL vàlida a on el Jurat les pugui visualitzar. Si l’autor/a no vol fer pública l’obra, pot lliurar una URL en format privat i/o ocult (mode de visualització disponible a la majoria de plataformes de difusió de vídeo com Youtube, Vimeo, etc.)

Els qui optin a les categories d’Animació digital i Curtmetratges també hauran de presentar els següents documents:

g.- Sinopsi de l’obra (màxim de 300 caràcters).

h.-Presentació d’un resum de l’obra, amb una durada màxima de 60 segons, es lliuraran mitjançant una URL vàlida a on el Jurat la pugui visualitzar. Si l’autor/a no vol fer públic el resum de l’obra, pot lliurar una URL en format privat i/o ocult (mode de visualització disponible a la majoria de plataformes de difusió de vídeo com Youtube, Vimeo, etc.)