Jornada de selecció Marriott International (Arabella Hospitality Espanya)


ATENCIÓ:
Preinscripció temporalment tancada.

Si vols treballar en el sector d’hoteleria, serveis de recepció, cuina, restaurant/bar, pisos o altres departaments i compleixes amb el/s perfil/s que a continuació descrivim, preinscriu-te a la jornada de selecció d’MARRIOTT INTERNATIONAL (Arabella Hospitality España), que tindrà lloc els propers dies 17 i 18 de febrer a PalmaActiva.

Servei de recepció: ajudants de recepció i recepcionista.
AJUDANT DE RECEPCIÓ
Funcions:
-Suport al recepcionista en la funcions del departament.
-Atenció presencial i telefònica al client.
-Check-in / Check-out.
-Gestió de reserves i peticions telefòniques, web, email.
-Tasques administratives pròpies de la recepció.

Requisits:
-Cicle Formatiu Superior, Grau en Turisme o similar.
-Nivell alt d’anglès i castellà i valorable nivell mitjà d’alemany.
-Imprescindible vehicle propi.

Condicions: contracte temporal amb possibilitat d’indefinit. Jornada completa (torns rotatius). Salari 20.900€ bruts anuals. Localitat Palma o Calvià.

RECEPCIONISTA (Arabella Golf)
Funcions:
-Atenció presencial i telefònica al client.
-Realitzar les entrades (Check-in) i tramitar les sortides (Check-out).
-Gestió de reserves i peticions telefòniques, web, e-mail.
-Assessorament als clients en les compres.
-Realitzar tasques pròpies de la facturació i cobrament.
-Venda d’articles de golf.

Requisits:
-Nivell alt d’anglès i castellà i valorable un nivell mitjà d’alemany.
-Coneixements d’ofimàtica i valorable coneixements d’eines de gestió.
-Coneixements de venda.

Condicions: contracte temporal amb possibilitat d’indefinit. Jornada completa (torns rotatius). Salari segons vàlua del candidat/a. Sistema de comissions. Localitat Palma.

Servei de cuina: rentaplats, ajudants de cuina, cuiners/es i caps de partida.
RENTAPLATS
Funcions:
-Neteja d’utensilis de cuina, maquinària i parament del restaurant i la cuina, així com de les dependències de cuina.
-Distribució i col·locació de materials.

Requisits:
-Nivell alt de castellà.
-Experiència mínima de 6 mesos al lloc.
-Mitjà de transport propi.

Condicions: contracte temporal amb possibilitat d’indefinit. Jornada completa (torns rotatius). Salari 19.700€ bruts anuals. Localitat Palma o Calvià.

AJUDANT DE CUINA
Funcions:
-Preparar, cuinar i presentar productes d’ús culinari.
-Col·laborar en el muntatge, el servei i el desmuntatge de bufets.
-Controlar i tenir cura de la conservació i l’aprofitament dels productes.

Requisits:
-Cicle Formatiu en cuina o estudis específics de cuina.
-Nivell alt de castellà.
-Valorable experiència al lloc.
-Mitjà de transport propi.

Condicions: contracte temporal amb possibilitat d’indefinit. Jornada completa (torns rotatius). Salari 21.000€ bruts anuals. Localitat Palma o Calvià.

CUINER/A
Funcions:
-Responsable de realitzar la preparació, guarniment i presentació dels plats.
-Desenvolupar la feina en àrea calenta o en freda.

Requisits:
-Cicle Formatiu Superior en cuina o similar.
-Nivell alt de castellà.
-Experiència mínima de 12 mesos al lloc.
-Mitjà de transport propi.

Condicions: contracte temporal amb possibilitat d’indefinit. Jornada completa (torns rotatius). Salari 22.500€ bruts anuals. Localitat Palma o Calvià.

CAP DE PARTIDA
Funcions:
-Responsable de la partida encomanada i cuiner/a.
-Responsable del control, realització i supervisió de la partida sota la direcció del cap de cuina.

Requisits:
-Cicle Formatiu Superior en cuina o similar.
-Nivell alt de castellà.
-Experiència mínima de 12 mesos al lloc.
-Mitjà de transport propi.

Condicions: contracte temporal amb possibilitat d’indefinit. Jornada completa (torns rotatius). Salari 24.000€ bruts anuals. Localitat Palma o Calvià.

Servei de bar i restaurant: ajudants de cambrer/a, cambrers/res i caps de sector.
AJUDANT DE CAMBRER/A
Funcions:
-Realitzar tasques auxiliars de suport al cambrer/a en restaurants i bars.
-Atendre el servei de taules, servei de begudes, menjars i remuntadors.
-Conservar adequadament la zona i els estris de treball.

Requisits:
-Valorable estudis en Restauració i Gastronomia (FP o similar).
-Nivell mitjà d’anglès i alt de castellà.
-Valorable experiència al lloc.
-Mitjà de transport propi.

Condicions: contracte temporal amb possibilitat d’indefinit. Jornada completa (torns rotatius). Salari 20.900€ bruts anuals. Localitat Palma o Calvià.

CAMBRER/A
Funcions:
-Atendre el servei de taules, servei de begudes, menjars i remuntadors.

Requisits:
-Valorable estudis en Restauració i Gastronomia (FP o similar).
-Nivell mitjà d’anglès i alt de castellà. Valorable nivell mitjà d’alemany.
-Experiència mínima de 12 mesos al lloc.
-Mitjà de transport propi.

Condicions: contracte temporal amb possibilitat d’indefinit. Jornada completa (torns rotatius). Salari 22.500€ bruts anuals. Localitat Palma o Calvià.

CAP DE SECTOR
Funcions:
-Control i supervisió del rang del restaurant sota responsabilitat.

Requisits:
-Valorable estudis en Restauració i Gastronomia (FP o similar).
-Nivell alt d’anglès i castellà i valorable un nivell mitjà d’alemany.
-Experiència mínima de 6 mesos al lloc.
-Mitjà de transport propi.

Condicions: contracte temporal amb possibilitat d’indefinit. Jornada completa (torns rotatius). Salari 24.000€ bruts anuals. Localitat Palma o Calvià.

Servei de pisos: cambrers/es de pisos i mossos/es de pisos.
CAMBRER/A DE PISOS
Funcions:
-Netejar les zones comunes, passadissos i escales que tingui assignades.
-Netejar les habitacions assignades.
-Mantenir la neteja i l’ordre dels offices.

Requisits:
-Valorable estudis de batxiller o FP Regidoria de pisos.
-Nivell alt de castellà.
-Experiència mínima de 6 mesos al lloc.
-Mitjà de transport propi.

Condicions: contracte temporal amb possibilitat d’indefinit. Jornada completa (matins o tardes). Salari 22.400€ bruts anuals. Localitat Palma o Calvià.

MOSSO/A DE PISOS
Funcions:
-Revisar l’aprovisionament dels offices de les diferents plantes de l’hotel (amenities, tovalloles, llençols).
-Comunicació continuada amb la supervisora de pisos. Informar de qualsevol incidència i/o anomalia.
-Mantenir els offices en perfecte estat i neteja.

Requisits:
-Nivell alt de castellà.
-Mitjà de transport propi.

Condicions: contracte temporal amb possibilitat d’indefinit. Jornada completa (torns rotatius). Salari 19.700€ bruts anuals. Localitat Palma o Calvià.

Altres serveis: massatgistes/esteticistes i socorristes.
MASSATGISTA/ESTETICISTA
Funcions:
-Realitzar tractaments amb els estàndards de qualitat més alts.
-Col·laborar en la consecució dels objectius establerts al departament de Spa.
-Responsable dels equips, productes, neteja i higiene de les àrees de tractament.

Requisits:
-FP Estètica i/o esportiva.
-Acreditar estudis específics d’estètica, de massatge o de fisioteràpia.
-Nivell alt d’anglès i castellà i valorable un nivell mitjà d’alemany.
-Experiència mínima de 6 mesos al lloc.
-Mitjà de transport propi.

Condicions: contracte temporal amb possibilitat d’indefinit. Jornada completa (matins o tardes). Salari 22.400€ bruts anuals. Localitat Palma o Calvià.

SOCORRISTA
Funcions:
-Observar/vigilar l’àrea de piscines.
-Assistir en cas necessari als clients.
-Mantenir la zona de piscina en perfecte estat.
-Controlar el pH i nivells de clor de les piscines.

Requisits:
-Títol reglamentari de socorrista de piscina.
-Títol de manteniment de piscines.
-Nivell mitjà d’anglès i alt de castellà.
-Experiència mínima de 6 mesos al lloc. Valorable experiència com a monitor de temps lliure.
-Mitjà de transport propi.

Condicions: contracte temporal amb possibilitat d’indefinit. Jornada completa (torns rotatius). Salari 20.900€ bruts anuals. Localitat Palma o Calvià.

Important: per participar cal fer una preinscripció i si compleixes amb el perfil o perfils requerits, et convocarem a la jornada.

 

ATENCIÓ:
Preinscripció temporalment tancada.