Programes mixts d’ocupació i formació 2022/2023 | Oferta pública

Els programes mixts SOIB 30 (dirigits a majors de 29 anys) i SOIB Jove (dirigits a menors de 30 anys) combinen formació i experiència pràctica (treball efectiu) amb l’objectiu de millorar les competències professionals de les persones participants, obtenint certificats de professionalitat en especialitats formatives específiques en cada programa. Els projectes s’inicien el 15 de desembre de 2022 i tenen una durada d’11 mesos. En el cas del personal tècnic de gestió dels projectes, l’inici del contracte serà el 30 de novembre de 2022 i tindrà una durada de 12 mesos.

Instruccions per a participar
Instruccions i inscripció per participar com a alumnat-treballador
Instruccions i inscripció per a personal directiu, personal tècnic de suport pedagògic i docents

Informació per participar com alumnat-treballador

 

1. Procediment de selecció
 • Primer de tot, inscriu-te a la web del SOIB, a l’oferta del projecte que t’interessi (o seguint els enllaços d’aquesta pàgina).
 • El SOIB comprovarà els requisits i farà una primera preselecció.
 • Si has estat preseleccionat/da, des de PalmaActiva et citarem a una sessió grupal per explicar-te millor el contingut del projecte i per fer una prova escrita de lectoescriptura, matemàtiques i anglès.
 • El procés de selecció finalitzarà amb una entrevista personal.
 • Els resultats de la selecció es publicaran en aquest mateix apartat del nostre web. Un cop publicats s’estableix un termini de 10 dies perquè es formulin les al·legacions i presentin els documents i justificants que s’estimin procedents.
 • El contracte s’inciarà amb el projecte, el dia 15 de desembre de 2022 i tindrà una durada d’11 mesos.
2. Requisits de participació

SOIB 30 (majors de 29 anys)

 • Disposar del títol de l’ESO (excepte per al projecte Palma Xapa i Mecànica IX, que no requereix titulació).
 • Tenir 30 anys o més en el moment d’iniciar el projecte (15 de desembre 2022).
 • En el moment de la selecció has d’estar inscrit o inscrita en el SOIB com a demandant d’ocupació en situació d’atur.
 • No has de tenir la qualificació professional per a l’ocupació objecte del contracte.
 • No has de tenir cap mòdul aprovat del certificat de professionalitat que s’impartirà durant el contracte de formació.

SOIB Jove (menors de 30 anys)

 • Disposar del títol de l’ESO (excepte per al projecte Palma Xapa i Mecànica X, que no requereix titulació).
 • Tenir 29 anys o menys en el moment d’iniciar el projecte (15 de desembre 2022).
 • En el moment de la selecció has d’estar inscrit o inscrita en el SOIB com a demandant d’ocupació en situació d’atur.
 • En el moment de la selecció has d’estar inscrit o inscrita en el PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL.
 • No has de tenir la qualificació professional per a l’ocupació objecte del contracte.
 • No has de tenir cap mòdul aprovat del certificat de professionalitat que s’impartirà durant el contracte de formació.
3. Projectes i ofertes de feina d’alumnat-treballador

SOIB 30 (majors de 29 anys)

Termini d’inscripció a les ofertes: FINS AL 16/10/2022 FINALITZAT

SOIB Jove (menors de 30 anys)

Termini d’inscripció a les ofertes: FINS AL 16/10/2022 FINALITZAT

Informació per a personal directiu, personal tècnic de suport pedagògic i docents

 

1. Procediment de selecció
 • Primer de tot, inscriu-te a la web del SOIB, a l’oferta del lloc de feina que t’interessi (o seguint els enllaços d’aquesta pàgina).
 • El SOIB comprovarà els requisits i farà una primera preselecció.
 • Si has estat preseleccionat/da, des de PalmaActiva et citarem a una entrevista presencial de selecció.
 • Abans d’acudir a l’entrevista hauràs d’emplenar el formulari d’autobaremació i enviar-ho per registre d’entrada de PalmaActiva, juntament amb la documentació acreditativa dels mèrits preferentement per registre electrònic (REC de Red SARA).
 • Els resultats de la selecció es publicaran en aquest mateix apartat del nostre web. Un cop publicats s’estableix un termini de 10 dies perquè es formulin les al·legacions i presentin els documents i justificants que s’estimin procedents.
 • El contracte s’inciarà 15 dies abans de l’inici del projecte, el dia 30 de novembre de 2022 i tindrà una durada de 12 mesos. Al menys el dia abans de la contractació la persona candidata haurà d’estar inscrita al SOIB com a demandant de feina o en millora professional.
2. Informació de les ofertes

Termini d’inscripció a les ofertes: FINS AL 25/09/2022 FINALITZAT