Programes mixts d’ocupació i formació 2021/2022 | Oferta pública


Termini d’inscripció a les ofertes FINALITZAT

Els programes mixts SOIB 30 (dirigits a majors de 29 anys) i SOIB Jove (dirigits a menors de 30 anys) combinen formació i experiència pràctica (treball efectiu) amb l’objectiu de millorar les competències professionals de les persones participants, obtenint certificats de professionalitat en especialitats formatives específiques en cada programa.

Informació per a candidats/es a alumnes-treballadors/es

Important
Els projectes inicien el 12 de novembre de 2021 i aquesta és la data d’inici del contracte.
En la present convocatòria es prioritzaran els següents col·lectius:

 1. Dones víctimes de violència de gènere
 2. Persones amb càrregues familiars: amb fills menors de 26 anys depenents econòmicament, amb fills amb discapacitat reconeguda, amb menors acollits o amb familiars dependents

Projectes

SOIB 30 (dirigit a persones de 30 anys o més)
 • Projecte “Palma Micromachine VI” Exp. PM 10-03-2020
  Alumne/a – treballador/a d’operacions auxiliars de manteniment de sistemes microinformàtics (Certificat de professionalitat de nivell 1)
  Oferta al SOIB | Núm: 04/2021/002172 FINALITZAT EL TERMINI | Persones seleccionades
 • Projecte “Palma Xapa i Mecànica VII” Exp. PM 10-04-2020
  Alumne/a – treballador/a d’operacions auxiliars dede manteniment de carrosseria i d’operacions auxiliars d’electromecànica de vehicles (Certificats de professionalitat de nivell 1)
  Oferta al SOIB | Núm: 04/2021/002174 FINALITZAT EL TERMINI | Persones seleccionades
 • Projecte “Palma Informa III” Exp. PM 10-01-2020
  Alumne/a treballador/a d’activitats administratives en relació amb el client (Certificat de professionalitat de nivell 2)
  Oferta al SOIB | Núm: 04/2021/002168 FINALITZAT EL TERMINI | Persones seleccionades

 

SOIB JOVE (dirigit a persones menors de 30 anys inscrites al Programa de Garantia Juvenil)
 • Projecte “Palma Xapa i Mecànica VIII” Exp. PM 10-05-2020
  Alumne/a – treballador/a d’operacions auxiliars dede manteniment de carrosseria i d’operacions auxiliars d’electromecànica de vehicles (Certificats de professionalitat de nivell 1)
  Oferta al SOIB | Núm: 04/2021/002171 FINALITZAT EL TERMINI | Persones seleccionades
 • Projecte “Palma Web V” PM 10-02-2020
  Alumne/a – treballador/a de confecció i publicació de pàgines web (Certificat de professionalitat de nivell 2)
  Oferta al SOIB | Núm: 04/2021/002170[/su_button] FINALITZAT EL TERMINI | Persones seleccionades

 

Procediment de selecció
 • FINALITZAT Primer de tot: inscriu-te a l’oferta de SOIB .
 • FINALITZAT Des de PalmaActiva et citarem a una sessió informativa dels programes on realitzaràs una prova no eliminatòria de lectoescriptura, matemàtiques i anglès (verificació de les competències bàsiques per al correcte seguiment del certificat de professionalitat).
 • FINALITZAT Verificació de compliment dels requisits de cada programa:
  • Per SOIB 30:
   • Has de tenir 30 anys o més en el moment d’iniciar el projecte.
   • En el moment de la selecció has d’estar inscrit o inscrita en el SOIB com a demandant d’ocupació en situació d’atur.
   • No has de tenir la qualificació professional per a l’ocupació objecte del contracte.
   • No has de tenir cap mòdul aprovat del certificat de professionalitat que s’impartirà durant el contracte de formació.
   • Per a participar en el projecte “Palma Informa III” Exp. PM 10-01-2020 necessites tenir l’ESO
  • Per SOIB Jove:
   • Has de tenir entre 16 i 29 anys en el moment d’iniciar el projecte.
   • En el moment de la selecció has d’estar inscrit o inscrita en el SOIB com a demandant d’ocupació en situació d’atur.
   • Has d’estar d’alta a la plataforma de sistema nacional de Garantia Juvenil com a beneficiari el dia abans de la contractació.
   • No has de tenir la qualificació professional per a l’ocupació objecte dl contracte.
   • No has de tenir cap mòdul aprovat del certificat de professionalitat que s’impartirà durant el contracte de formació.
   • Per a participar en el projecte “Palma Web V” Exp. PM 10-02-2020 necessites tenir l’ESO

 • FINALITZAT El procés de selecció finalitzarà amb una entrevista individual a la que et citarem després de la realització de la sessió informativa.
 • Els resultats de la selecció es publicaran en aquest mateix apartat del nostre web. Un cop publicats s’estableix un termini de 10 dies perquè es formulin les al·legacions i presentin els documents i justificants que s’estimin procedents.

Informació per a candidats/es professionals

Sobre les ofertes de feina dels professionals de cada projecte, tens tota la informació als documents adjunts. Per a cada perfil hi ha dos documents (full autobaremació i informació del lloc de feina). La durada del contracte serà de 13 mesos (comencen 15 dies abans i finalitzen 15 després)

 

Procediment de selecció
 • FINALITZAT Primer de tot: inscriu-te a l’oferta del SOIB.
 • FINALITZAT Des de PalmaActiva citarem per a entrevista de selecció a les candidatures que compleixin els requisits del lloc de feina.
 • FINALITZAT Les persones citades a entrevista hauran d’omplir el formulari d’autobaremació i passar-ho per registre d’entrada de PalmaActiva, juntament amb la documentació acreditativa dels mèrits.
  • Preferentement per registre electrònic (REC de Red SARA).
  • O bé per registre presencial a la nostra seu del carrer Del Socors 22 (07002 PALMA) en horari de 9:00 a 14:00.
 • Els resultats de la selecció es publicaran en aquest mateix apartat del nostre web. Un cop publicats s’estableix un termini de 10 dies perquè es formulin les al·legacions i presentin els documents i justificants que s’estimin procedents.