Programes mixtes d’ocupació i formació | Oferta pública 2019

Informació per a candidats/es a alumnes-treballadors/es

Procediment de selecció
  • Projecte Palma Web III – SOIB Jove: omplir el formulari de l’oferta del SOIB
  • Projectes Palma Xapa i Mecànica IV i Palma Micromachine IV – SOIB 30: omplir el formulari de l’oferta del SOIB
  • Citació per part del SOIB a una sessió informativa dels programes.
  • Verificació de compliment dels requisits de cada programa.
  • Realització de prova escrita (verificació de les competències bàsiques per al correcte seguiment del certificat de professionalitat).
  • Realització d’entrevistes individuals.

Informació per a candidats/es professionals

Sobre les ofertes de feina dels professionals de cada projecte, tens tota la informació als documents adjunts. Per a cada perfil dels professionals hi ha dos documents (full autobaremació i informació del lloc de feina). La durada de la contractació dels professionals serà de 13 mesos (comencen 15 dies abans i finalitzen 15 després)

Procediment de selecció
  • Projecte Palma Web III – SOIB Jove: omplir el formulari de l’oferta del SOIB
  • Projectes Palma Xapa i Mecànica IV i Palma Micromachine IV – SOIB 30: omplir el formulari de l’oferta del SOIB
  • Citació per part del SOIB a entrevista de selecció de candidatures que compleixen requisits del lloc de feina.
  • Les persones citades a entrevista per part del SOIB hauran d’omplir formulari autobaremació i passar-lo per registre de PalmaActiva, juntament amb la documentació acreditativa dels mèrits.
Ofertes de cada projecte

Palma Xapa i Mecànica IV

Palma Micromachine IV

Palma Web III